Bitcoin.org is a community funded project, donations are appreciated and used to improve the website.

Първи стъпки в Биткойн

Използването на Биткойн за плащане и получаване на суми е лесно и достъпно за всеки.

Как да използвате Биткойн

Информирайте се

Биткойн е по-различен от вече познатите ежедневни неща. Преди да започнете работа с него, има няколко неща, които трябва да знаете, за да го използвате сигурно и да не допускате често срещаните грешки.

Изберете своя портфейл

Може да носите Биткойн портфейл всекидневно и навсякъде с мобилния си телефон или да имате портфейл само за онлайн плащания на вашия компютър. И в двата случая, изборът на портфейл може да се направи за много кратко време.

Получете биткойни

Можете да получите Биткойни, приемайки ги като плащане за стоки или услуги, чрез закупуването им от приятел или някой близо до вас. Също така може да ги купувате директно от борса с вашата банковата сметка.

Харчете биткойни

Има нарастващ брой услуги и търговци, които приемат Биткойн в цял свят. Може да използвате Биткойн, за да им платите и да ги оцените, както и да помогнете на коректните в бизнеса да станат по-популярни.

Как да приемете Биткойн

Информирайте се

Биткойн не изисква търговците да променят своите навици. Все пак, Биткойн е различен от средствата, които използвате всеки ден. Преди да започнете употребата му, има няколко неща, които трябва да знаете, за да го използвате безопасно и да избегнете често срещани грешки.

Обработване на плащанията

Вие може да обработвате плащания и фактури сами, както и да използвате търговски услуги за паричен депозит в местна валута или биткойни. Най-често в бизнеса с продажбите се използва таблет или мобилен телефон, за да може клиентите да плащат с мобилните си устройства.

Осчетоводяване и такси

Търговците често депозират и показват цените си в тяхната местна валута. В други случаи, Биткойн работи подобно на чуждестранна валута. За да получите съответните указания, относно спазването на данъчното законодателство, трябва да се свържете с квалифициран счетоводител.

Откриване на нови хоризонти

Има все повече потребители, които търсят варианти да изразходват своите биткойни. Може да представите своя бизнес в онлайн директория, улеснявайки потребителите да ви намерят. Също така, може да добавите логото на Биткойн на вашата уебстраница или търговски обект.