Bitcoin.org is a community funded project, donations are appreciated and used to improve the website.

Биткойн разработка

Повече информация за текущата спецификация, софтуер и разработчици.

Биткойн е свободен софтуер и всеки разработчик може да допринесе за проекта. Всичко, от което се нуждаете е в базата на GitHub. Моля прочетете и спазвайте процеса на развитие, описан в README, снабдявайте ни с качествен програмен код и уважавайте насоките на работата.

Дискусия на тема разработки ще се проведе в "GitHub"-а и в "Sourceforge"-а на разработчиците. Участие във формална дискусия може да вземете на irc.freenode.net #bitcoin-dev (уеб интерфейс, логовете).

Документация

Ако искате да научите повече за техническите детайли на Биткойн и как да използвате съществуващите инструменти и APIs, ви препоръчваме да започнете с разглеждането на документация на разработчика.

Общности на разработчици

Следните чат стаи и уеб сайтове организират дискусиите за развитието на Биткойн. Моля, не забравяйте да прочетете техните правила за поведение, преди да публикувате.

Сътрудници на Bitcoin Core

(Подредени по брой на промените)

(3380)
(2135)
(1474)
(1344)
(1101)
(794)
(682)
(652)
(577)
(509)
(507)
(504)
(458)
(364)
(337)
(333)
(317)
(271)
(254)
(218)
(211)
(209)
(208)
(185)
(165)
(150)
(147)
(144)
(141)
(135)
(125)
(109)
(105)
(103)
(98)
(87)
(70)
(62)
(58)
(58)
(55)
(50)
(50)
(48)
(46)
(42)
(40)
(36)
(36)
(34)
(32)
(31)
(30)
(28)
(27)
(27)
(25)
(25)
(23)
(23)
(23)
(22)
(22)
(21)
(20)
(20)
(19)
(19)
(17)
(17)
(17)
(17)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(13)
(13)
(13)
(12)
(12)
(12)
(11)
(11)
(11)
(11)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
zw
(6)
(6)
(6)
p2k
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Още безплатни софтуерни проекти

 • Armory - A wallet with enhanced security features, written in C++.
 • BFGMiner - A modular miner, written in C.
 • Bitcoin Wallet - A SPV wallet for Android, written in Java.
 • bitcoinj - A library for SPV wallets, written in Java.
 • btcd - A full node, written in Go.
 • BTCPay Server - A cross platform, self-hosted server compatible with Bitpay API, written in C#.
 • btcwallet - A hierarchical deterministic wallet daemon, written in Go.
 • ckpool - A fast mining pool server application, written in C.
 • Electrum - A fast server-trusting wallet, written in Python.
 • Eloipool - A fast mining pool server application, written in Python.
 • Haskoin - An implementation of the Bitcoin protocol, written in Haskell.
 • Libbitcoin - A cross-platform development toolkit, written in C++.
 • Libbitcoin Server - A full node and query server, built on libbitcoin.
 • Libbitcoin Explorer - A command line tool, built on libbitcoin.
 • Libblkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in C.
 • NBitcoin - A cross-platform library, written in C#.
 • picocoin - A tiny library with lightweight client and utilities, written in C.
 • python-bitcoinlib - A library for structures and protocols, written in Python.
 • Python Blkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in Python.
 • Покажи повече..