Bitcoin.org is a community funded project, donations are appreciated and used to improve the website.

Някои думи, свързани с Биткойн, които може би ще чуете

Биткойн предвижда нов подход за плащания и, като такъв, използва някои нови думи, които могат да станат част от вашия речник. Не се притеснявайте, дори телевизията е създала много нови думи!

Адрес

Биткойн адресът е подобен на физическия адрес или имейла. Това е единствена информация, която трябва да осигурите в Биткойн, за да може някой да ви плати в мрежата. Важна разлика, обаче е фактът, че всеки Биткойн адрес трябва да се използва само за една единствена транзакция.

Бит

Милибиткойнът е обща единица, използвана за обозначаване на под-единица на биткойн - 1 000 000 бита се равнява на 1 биткойн (BTC или ₿). Тази единица е обикновено по-удобна за ценообразуване на стоки и услуги.

Биткойн

Биткойн, написано с главна буква, се използва, когато се говори за концепцията Биткойн или за цялата мрежа, като например "Аз четох за Биткойн протокола днес."
биткойн с малка буква се използва, за да опише биткойните като разчетна единица, като например "Изпратих 10 биткойна днес." Често използвано в практиката съкращение за биткойн е BTC или XBT.

Block Chain

Блок-веригата представлява публичен регистър на всички Биткойн транзакции в хронологичен ред. Тя се споделя между всички Биткойн потребители. Използва се, за да потвърди биткойн транзакциите и да предотврати дублиране на разходите (използването на биткойни, които са били изхарчени вече в предишна транзакция).

Block

Блокът е запис в блок-веригата, който съдържа и потвърждава много, чакащи транзакции. Приблизително на всеки 10 минути, нов блок, съдържащ транзакции, се прилага към блок-веригата чрез добив.

BTC

BTC е обща единица, използвана за обозначаване на един биткойн (₿).

Потвърждение

Потвърждението означава, че транзакцията е била обработена от мрежата и е много малко вероятно да бъде отменена. Транзакциите получават потвърждение, когато бъдат включени в поредния и всеки следващ блок. Дори едно единствено потвърждение може да се счита за достатъчно за транзакция с ниска стойност, въпреки че за по-големи суми като $1,000 обикновено се чакат шест или повече потвърждения. Всяко потвърждение експоненциално намалява риска от отмяна на транзакция.

Криптография

Криптографията е клон на математиката, който ни позволява да създадем математически доказателства, осигуряващи високо ниво на сигурност. В онлайн търговията и банковото дело вече се използва криптографията. В случая с Биткойн, криптографията се използва, за да направи невъзможно, потребителите да изразходват средства от чужд портфейл или да развалят блок-веригата. Тя може да се използва и за криптиране на портфейли, така че те да не могат да се използват без парола.

Двоен харч (Double spend)

Ако злонамерен потребител се опита да плати на различни получатели с едни и същи биткойни по едно и също време, то това е дублиране на разходите. Биткойн добивът и блок-веригата работят заедно и създават консенсус в мрежата коя от двете сделки да се потвърди и да се счита за валидна.

Хеш-рейт (Hash Rate)

Хеш-рейтът е мерна единица за процесорна мощ в Биткойн мрежата. Мрежата трябва да прави интензивни математически операции за целите на сигурността и когато тя достигне размер на хеш-рейт от 10 Th/с, това означава, че може да се правят 10 милиарда изчисления в секунда.

Добив

Добивът на Биткойн е процес, в който компютърен хардуер извършва математически изчисления в Биткойн мрежата за потвърждаване на транзакции с цел повишаване на сигурността. За своите услуги "копачите" в Биткойн могат да събират такси за транзакциите, които потвърждават, като те се получават от новосъздадените биткойни. Добивът е специализиран и конкурентен пазар, където възнагражденията се разделят, според това колко изчисления са направени. Не всички потребителите на Биткойн извършват този процес, защото това не е лесен начин да се печелят пари.

P2P

Понятието P2P се отнася за системи, които работят като организиран колектив, позволявайки на всеки да комуникира директно с останалите участници. В случая с Биткойн, мрежата е изградена по такъв начин, че всеки потребител изпраща транзакции на други потребители, като най-важното в случая е, че не е необходима банкова институция като трета страна.

Частен ключ (Private Key)

Частният ключ е тайна част от данните, която доказва правото определен портфейл да изразходва средства чрез криптографски подпис. Вашият частен (и) ключ (ове) се съхранява на компютъра ви, ако използвате софтуерен портфейл и на някои отдалечени сървъри, ако използвате уеб портфейл. Частните ключове никога не трябва да бъдат обявявани, тъй като те позволяват изразходване на биткойни за съответния портфейл.

Подпис

Криптографски подпис е математически механизъм, който позволява на някой да докаже собствеността си. В случая с Биткойн, портфейлът и неговият частен ключ са свързани по начин, наподобяващ математическа магия. Когато вашият Биткойн софтуер подписва транзакция с подходящ частен ключ, цялата мрежа може да види, че подписът съвпада с биткойните, които се изразходват. Въпреки това, няма начин някой да разбере частния ви ключ и да открадне вашите трудно спечелените биткойни.

Портфейл

Биткойн портфейлът е нещо като еквивалент на физически портфейл в Биткойн мрежата. Портфейлът всъщност съдържа вашия частен (и) ключ (ове), което ви позволява да харчите биткойни в определена блок-верига. Всеки Биткойн портфейл може да ви покаже общото салдо на всички биткойни, които той контролира и ви позволява да заплатите определена сума на определен човек, точно както с истински портфейл. Нещата са различни при кредитните карти, където вие сте задължен от търговеца.