Preuzimanje Bitcoin Core

Najnovija verzija : 0.16.2

Preuzmi Bitcoin Core

Bitcoin Core 0.16.2


Proverite vaš internet protok i skladišni prostor računara.

Prvobitna sinhronizacija Bitcoi Core-a će potrajati jer preuzima veliki broj podataka sa interneta. Budite sigurni da imate dovoljno protoka i skladišnog prostora za preuzimanje block chain veličine (over 145GB). Ukoliko imate jaku internet konekciju, možete pomoći ojačavanju mreže tako što ćete na vaš računar pokrenuti Bitcoin Core uz otvoreni 8833 port. Pročitajte full node uputstvo za više informacija.

Bitcoin Core je besplatan softver orijentisan na zajednicu, objavljen pod MIT licencom.

Bitcoin Core Objave Potpisanih Ključeva v0.8.6 - 0.9.2.1 v0.9.3 - 0.10.2 v0.11.0+