Bitcoin.org je projekat koji se finansira od strane zajednice. Veoma cenimo vaše donacije i koristimo ih kako bi poboljšali sajt.

Neki od Bitkoin termina koje ste možda čuli

Bitkoin pruža novi pristup plaćanju, i kao takav postoje novi pojmovi koje će postati de vašeg vokabulara.

Adresa

Bitkoin adresa slična je adresi stanovanja ili email adresi. To je jedina informacija koju morate dati nekome kako bi vam platio Bitkoinom. Bitna razlika je da bi svaka adresa trebalo da se iskoristi samo jednom, za svaku pojedinačnu transakciju.

Bit

Bit je uobičajena jedinica koja se koristi za označavanje podjedinice bitkoin - 1.000.000 bitova je jednako 1 bitcoin (BTC). Ova jedinica je obično pogodnija za određivanje cena, robe i usluga.

Bitkoin

Bitkoin - sa početnim velikim slovom, se koristi kada objašnjavamo koncept Bitkoina, ili čitave mreže. Npr. "Učio sam danas o Bitkoin protokolu."
bitkoin - sa malim početnim slovom, koristimo kada pričamo o bitkoinima kao jedinici računa. Npr. "Danas sam slao bitkoine"; Često se koriste i skraćenice BTC ili XBT

Blokčejn

Blokčejn je javna knjiga, hronološki organizovanih Bitkoin transakcija. Blokčejn se deli između svih korisnika Bitkoina. Koristi se za verifikovanje postojanosti Bitkoin transakcija i da spreči duplu potrošnju.

Blok

Blok je zapis u blokčejnu (lancu blokova) koji sadrži i potvrđuje mnoštvo transakcija koje su na čekanju. Optirlike svakih 10 minuta u proseku, novi blok koji sadrži transakcije dodaje se na blokčejn preko procesa koji se zove rudarenje.

BTC

BTC je uobičajena jedinica koja se koristi za označavanje jednog bitkoina.

Potvrda

Potvda znači da je transakcija obrađena na mreži i da je vrlo malo verovatno da ona bude obrnuta. Transakcije primaju potvrde kada se uključe u blok i za svaki kasniji blok. Čak i jedna potvrda može se smatrati sigurnom za transakcije manje vrednosti, međutim za veće transakcije poput 1000$ USD, ima smisla sačekati 6 ili više potvrda. Svaka potvrda eksponencijalno smanjuje rizik od obrtanja transakcije.

Kriptografija

Kriptografija je grana matematike koja nam dozvoljava da napravimo matematičke dokaze koji pružaju veoma visok nivo zaštite. Poslovni subjetki na internetu i bankarstvu već koriste kriptografiju. U slučaju Bitkoina, kriptografija se koristi kako bi učinila nemogućim da bilo ko potroši sredstva drugog korisnika ili da korumpira blokčejn. Takođe se koristi i za enkripciju novčanika, tako da se on ne može koristiti bez šifre.

Dvostrano Trošenje

Ukoliko maliciozan korisnik pokuša da potroši svoje bitkoine na dva različita primaoca u isto vreme, ovo se zove duplo trošenje. Bitkoin rudarenje i blokčejn su tu da naprave koncenzus na mreži, koja od dve transakcije će biti potvrđena i smatrana validnom.

Haš stopa

Haš stopa (hash rate) merna je jedinica procesne snage Bitkoin mreže. Bitkoin mreža mora obavljati intenzivne matematičke operacije u cilju sigurnosti. Kada je mreža dostigla brzinu ishanja od 10 Th / s, to znači da može napraviti 10 triliona kalkulacija u sekundi.

Rudarenje

Bitkoin rudarenje je proces kojim kompijuterski hardver vrši matematičke proračune za Bitkoin mrežu kako bi se potvrdile transakcije i povećala bezbednost. Kao nagradu za njihove usluge, Bitkoin rudari mogu prikupljati transakcijske provizije od transakcija koje potvrde, zajedno sa novonastalim bitkoinima. Rudarenje je specijalizovano i konkurentno tržište gde su nagrade podeljene na osnovu toga kolika je količina prračuna uradjena. Ne bave se svi Bitkoin korisnici Bitkoin rudarenjem, i to nije lak načina da se dodje do novca.

P2P

Peer-to-peer se odnosi na sisteme koji funkcionišu kao organizovani kolektiv tako što omogućavaju svakom pojedincu direktno interakciju sa drugima. U slučaju Bitkoina, mreža je izgrađena na takav način da svaki korisnik emituje transakcije drugih korisnika. Ključno, nijedna banka nije potrebna kao treća strana.

Privatni kljuc

Privatni ključ je deo podatka koji vam omogućava da potrošite bitkoine sa određenog novčanika putem kriptografskog potpisa. Vaši privatni ključ(evi) su uskladišteni na vašem kompijuteru ako koristite programski novčanik; oni su uskladišteni na nekom udaljenom serveru ako koristite web novčanik. Privatni ključevi ne smeju nikada da se otkrivaju zato što oni omogućavaju trošenje bitkoina sa Bitkoin računa.

Potpis

Kriptografski potpis je matematički mehanizam koji omogućava nekome da dokaže vlasništvo. U slučaju Bitkoina, Bitkoin novčanik i njegovi privatni ključ(evi) su povezani su matematičkim magijom. Kada vaš Bitkoin softver potpiše transakciju sa odgovarajućim privatnim ključem, cela mreža može videti da se potpis podudara sa bitkoinima koji se troše. Međutim, ne postoji način da svet pogodi vaš privatni ključ da ukrade vaše mukom stečene bitkoine.

Novčanik

Bitkoin novčanik je otprilike ekvivalent fizičkom novčaniku na Bitkoin mreži. Novčanik zapravo sadrži vaš privatni ključ(eve) koji vam omogućavaju da potrošite bitkoine raspoređene u lancu blokova (blokčejnu). Svaki Bitkoin novčanik može vam pokazati ukupan bilans svih bitkoina koje kontroliše i omogućava vam da platite određenu količinu određenoj osobi, baš kao pravi novčanik. Razlikuje se od kreditnih kartica sa kojima vam trgovac naplaćuje.