Bitcoin.org is a community funded project, donations are appreciated and used to improve the website.

Μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε

Αν είστε έτοιμος να εξερευνήσετε το Bitcoin, υπάρχουν μερικά πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζετε. Το Bitcoin σας επιτρέπει να ανταλλάζετε χρήματα με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τις συνηθισμένες τράπεζες. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να ενημερωθείτε πριν χρησιμοποιήσετε το Bitcoin για οποιαδήποτε σημαντική συναλλαγή. Το Bitcoin θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια φροντίδα όπως και το κανονικό σας πορτοφόλι ή και με ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιες περιπτώσεις!

icon

Διασφαλίζοντας το πορτοφόλι σας

Όπως συμβαίνει και στην πραγματική ζωή, το πορτοφόλι σας πρέπει να διασφαλιστεί. Το Bitcoin σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε αξία οπουδήποτε με πολύ εύκολο τρόπο και σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο των χρημάτων σας. Τέτοια τέλεια χαρακτηριστικά όμως, συνοδεύονται επίσης από μεγάλες έγνοιες σχετικές με την ασφάλεια. Συγχρόνως, το Bitcoin μπορεί να σας παρέχει ασφάλεια υψηλού επιπέδου αν χρησιμοποιείται σωστά. Να θυμάστε πάντα ότι είναι δική σας ευθύνη να υιοθετήσετε τις σωστές πρακτικές προκειμένου να προστατέψετε τα χρήματά σας. Διαβάστε περισσότερα για τη διασφάλιση του πορτοφολιού σας.

icon

Η τιμή του Bitcoin είναι ασταθής

Η τιμή ενός bitcoin μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί απρόβλεπτα και σε σύντομο χρονικό διάστημα εξαιτίας του νεαρού της οικονομίας του, της καινοτόμου φύσης του και μερικές φορές εξαιτίας των μη ρευστοποιήσιμων αγορών. Συνεπώς, προς το παρόν, δεν συνίσταται η διατήρηση των αποταμιεύσεων σας σε Bitcoin. Το Bitcoin θα πρέπει να θεωρείται σαν ένα περιουσιακό στοιχείο υψηλού ρίσκου και δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύετε χρήματα που δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε με τη μορφή Bitcoin. Αν λαμβάνετε πληρωμές με το Bitcoin, πολλοί πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να τις μετατρέψουν στο τοπικό σας συνάλλαγμα.

icon

Οι πληρωμές με το Bitcoin είναι μη αναστρέψιμες

Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με το Bitcoin δεν μπορεί να ανακληθεί ενώ επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο από το άτομο που παρέλαβε το κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φροντίσετε ώστε οι δουλειές που κάνετε να είναι με άτομα και επιχειρήσεις που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε ή με οποιονδήποτε έχει εδραιωμένη φήμη. Από μέρους τους, οι επιχειρήσεις πρέπει να ελέγχουν τα αιτήματα πληρωμών που εμφανίζουν στους πελάτες τους. Το Bitcoin μπορεί να ανιχνεύσει τυχόν τυπογραφικά λάθη και συνήθως δεν σας επιτρέπει να στείλετε χρήματα κατά λάθος σε μια άκυρη διευθύνση. Πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να υπάρξουν μελλοντικά προκείμενου να παρέχονται στον πελάτη περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη προστασία.

icon

Το Bitcoin δεν είναι ανώνυμο

Απαιτείται κάποια προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με το Bitcoin. Όλες οι συναλλαγές με Bitcoin αποθηκεύονται δημόσια και μόνιμα στο δίκτυο πράγμα που σημαίνει ότι οποισδήποτε μπορεί να δει το διαθέσιμο υπόλοιπο και τις συναλλαγές οποιασδήποτε διεύθυνσης Bitcoin. Ωστόσο, η ταυτότητα του χρήστη που βρίσκεται πίσω από τη διεύθυνση, παραμένει ανώνυμη μέχρις ότου αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια μιας αγοράς ή και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι διευθύνσεις Bitcoin θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για μία φορά. Να θυμάστε πάντα ότι είναι δική σας ευθύνη να υιοθετήσετε τις σωστές πρακτικές προκειμένου να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Διαβάστε περισσότερα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Οι στιγμιαίες συναλλαγές είναι λιγότερο ασφαλείς

Κάθε συναλλαγή με Bitcoin συνήθως γίνεται μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα και η επικύρωσή της ξεκινά στα επόμενα 10 λεπτά. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η συναλλαγή έχει την ικανότητα να θεωρείται γνήσια αλλά μπορεί ακόμα να αναστραφεί. Οι ανέντιμοι χρήστες θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να κάνουν κάποια απάτη. Αν δεν μπορείτε να περιμένετε επικύρωση, να ζητάτε μια μικρή χρέωση συναλλαγής ή να χρησιμοποιείτε κάποιο σύστημα ανίχνευσης επικύνδυνων συναλλαγών ώστε να αυξήσετε την ασφάλειά σας. Για ποσά μεγαλύτερα από 1000 US$, έχει νόημα να περιμένετε 6 ή και περισσότερες επικυρώσεις. Με την κάθε επικύρωση μειώνεται ραγδαία ο κίνδυνος μιας ανεστραμμένης συναλλαγής.

icon

Το Bitcoin είναι ακόμα πειραματικό

Το Bitcoin είναι ένα νέο και πειραματικό νόμισμα που βρίσκεται υπό ενεργή εξέλιξη. Παρόλο που καθίσταται λιγότερο πειραματικό καθώς αυξάνεται η χρήση του, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το Bitcoin είναι μια νέα εφέυρεση που διερευνά ιδέες κατά τρόπο που δεν έχουν επιχειρηθεί στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, το μέλλον του δεν μπορεί να προβλεφθεί από κανέναν.

icon

Κυβερνητικοί φόροι και κανονισμοί

Το Bitcoin δεν συνιστά επίσημο νόμισμα. Ωστόσο, στα περισσότερα νομικά συστήματα απαιτείται ακόμα να πληρώνετε φόρους για εισοδήματα, πωλήσεις, μισθοδοσίες, υπεραξίες και γενικά για οτιδήποτε έχει αξία, συμπεριλαμβανομένων και των bitcoins. Είναι ευθύνη σας να επιβεβαιώσετε ότι τηρείτε τις φορολογικές και λοιπές νομικές ή ρυθμιστικές εντολές που εκδίδονται από την κυβέρνησή σας και/ή τους κατά τόπους δήμους.