Bitcoin.org är ett projekt som finansieras av sin community. Donationer tas tacksamt emot och används för att förbättra webbplatsen.

Några saker du behöver känna till

Om du precis har börjat med Bitcoin är det några saker du behöver känna till. Med Bitcoin kan du växla pengar och göra transaktioner på ett annat sätt än vad du normalt gör. Därför ska du lägga lite tid på att skaffa dig kunskap innan du använder Bitcoin för några större affärer. Du måste vara lika omsorgsfull när du hanterar Bitcoin som när det gäller din vanliga plånbok. I vissa fall ännu mer!

icon

Säkra din plånbok

Precis som i den fysiska verkligheten måste din plånbok hållas säker. Bitcoin gör det möjligt att överföra värde vart som helst mycket enkelt, och låter dig ha kontroll över dina pengar. Fantastiska funktioner som dessa kräver också omsorgsfulla säkerhetsöverväganden. Samtidigt kan Bitcoin hålla en väldigt hög säkerhetsnivå om det används på rätt sätt. Kom alltid ihåg att det är ditt ansvar att införa bra säkerhetsrutiner för att skydda dina pengar. Läs mer om hur du säkrar din plånbok.

icon

Priset på bitcoin är volatilt

Priset på bitcoin kan öka eller minska oförutsägbart och på väldigt kort tid på grund av att det är en ung ekonomi, ett helt nytt koncept och vars marknader ibland har dålig likviditet. Därför rekommenderas i dagsläget att du inte har hela ditt sparkapital i Bitcoin. Bitcoin ska ses som en högrisktillgång och du ska aldrig förvara mer pengar i bitcoin än vad du har råd att förlora. Om du tar emot betalningar i bitcoin finns det många tjänster som kan konvertera dem till din lokala valuta.

icon

Bitcoinbetalningar kan inte hävas

En bitcointransaktion kan inte hävas, den kan bara återbetalas av den som tagit emot pengarna. Det innebär att du måste vara försiktig och bara göra affärer med personer och organisationer du känner till och litar på, eller som har ett väletablerat rykte. Företag å andra sidan måste hålla reda på de betalningsbegäran som de visar upp för sina kunder. Bitcoin kan upptäcka felskrivningar och låter dig normalt sett inte skicka pengar till en ogiltig adress av misstag, men det är bäst att ha kontrollmetoder på plats för ytterligare säkerhet och redundans. Ytterligare tjänster kan komma att finnas i framtiden som tillhandahåller fler val och skydd för både företag och konsumenter.

icon

Bitcoin är inte anonymt

Det krävs en viss ansträngning för att skydda sin integritet med Bitcoin. Alla bitcointransaktioner sparas offentligt och permanent i nätverket, vilket innebär att alla kan se saldo och transaktioner för vilken bitcoinadress som helst. Däremot är identiteten hos användaren bakom en adress okänd ända tills adressen används vid ett köp eller motsvarande. Detta är en av anledningarna till att bitcoinadresser bara ska användas en gång. Kom ihåg att det är ditt ansvar att införa bra rutiner för att skydda din integritet. Läs mer om att skydda din integritet.

Obekräftade transaktioner är inte säkra

En transaktion är från början inte omöjlig att häva. Istället ges den en bekräftelsepoäng som indikerar hur svårt den är att häva (se tabellen). Varje bekräftelse tar mellan några sekunder och 90 minuter, i genomsnitt 10 minuter. Om transaktionen betalar för låg avgift eller är otypisk på något annat sätt, kan det ta betydligt längre tid att få den första bekräftelsen.

icon

Bitcoin är fortfarande i experimentstadiet

Bitcoin är en experimentell ny valuta som är under aktiv utveckling. Varje förbättring gör Bitcoin mer attraktivt men nya utmaningar visar sig också i takt med att användningen ökar. Dessa barnsjukdomar kan innebära ökade avgifter, långsammare bekräftelser, eller ännu större svårigheter. Var beredd på att stöta på problem och rådgör med en teknisk expert innan du gör några större investeringar. Kom ihåg att ingen kan förutse Bitcoins framtid.

icon

Statliga skatter och förordningar

Bitcoin är inte någon officiell valuta. Med det sagt så krävs ändå i de flesta jurisdiktioner att du betalar skatt på inkomst, försäljning, lön och kapitalvinst för allt som har värde, och dit räknas bitcoin. Det är ditt ansvar att följa de lagar och förordningar som din regering och/eller lokala myndigheter har utfärdat.