Bitcoin.org គឺជាគម្រោងដែលផ្តល់មូលនិធិដោយសហគមន៍ ការបរិច្ចាគត្រូវបានកោតសរសើរ និងប្រើប្រាស់ដើម្បីកែលម្អគេហទំព័រ។

តើBitcoinធ្វើការដូចម្តេច?

នេះ​ជា​សំណួរ​ដែល​ច្រើន​តែ​ហ៊ុមព័ទ្ធ​ដោយ​ការ​ច្របូកច្របល់ ដូច្នេះ​នេះ​ជា​ការ​ពន្យល់​រហ័ស!

icon

មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី។

ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី អ្នកអាចចាប់ផ្តើមជាមួយ Bitcoin ដោយមិនចាំបាច់យល់ពីព័ត៌មានលម្អិតបច្ចេកទេស។ នៅពេលដែលអ្នកបានដំឡើងកាបូប Bitcoin នៅលើកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក វានឹងបង្កើតអាសយដ្ឋាន Bitcoin ដំបូងរបស់អ្នក ហើយអ្នកអាចបង្កើតបន្ថែមទៀតនៅពេលណាដែលអ្នកត្រូវការ។ អ្នកអាចបង្ហាញអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យពួកគេអាចបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នក ឬផ្ទុយទៅវិញ។ តាមការពិត នេះគឺស្រដៀងទៅនឹងរបៀបដែលអ៊ីមែលដំណើរការ លើកលែងតែអាសយដ្ឋាន Bitcoin គួរតែត្រូវបានប្រើតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។

icon

សមតុល្យ - ខ្សែសង្វាក់ប្លុក

កូដសាស្ដ្រខ្សែសង្វាក់ប្លុកគឺជាសៀវភៅកត់ត្រាសាធារណៈចែករំលែកដែលបណ្តាញ Bitcoin ទាំងមូលពឹងផ្អែក។ ប្រតិបត្តិការដែលបានបញ្ជាក់ទាំងអស់ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ប្លុក។ វាអនុញ្ញាតឱ្យកាបូប Bitcoin គណនាសមតុល្យចំណាយរបស់ពួកគេ ដូច្នេះប្រតិបត្តិការថ្មីអាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយហេតុនេះធានាថាពួកគេពិតជាបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកចំណាយ។ ភាពសុចរិត និងលំដាប់តាមកាលប្បវត្តិនៃខ្សែសង្វាក់ប្លុក ត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងការcryptography

icon

ប្រតិបត្តិការ - private keys

ប្រតិបត្តិការគឺជាការផ្ទេរតម្លៃរវាងកាបូប Bitcoin ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ប្លុក។ កាបូប Bitcoin រក្សាទិន្នន័យសម្ងាត់មួយហៅថា កូនសោឯកជន ឬគ្រាប់ពូជ ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើប្រតិបត្តិការ ដោយផ្តល់ភស្តុតាងគណិតវិទ្យាថាពួកគេបានមកពីម្ចាស់កាបូប។ ហត្ថលេខានេះក៏រារាំងប្រតិបត្តិការមិនឱ្យផ្លាស់ប្តូរដោយនរណាម្នាក់នៅពេលដែលវាត្រូវបានចេញ។ ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ត្រូវបានចាក់ផ្សាយទៅកាន់បណ្តាញ ហើយជាធម្មតាចាប់ផ្តើមត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងរយៈពេល 10-20 នាទី តាមរយៈដំណើរការហៅថាmining

icon

ដំណើរការ - ការជីកយករ៉ែ

ការជីកយករ៉ែគឺជាប្រព័ន្ធការយល់ស្របដែលបានចែកចាយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការដែលមិនទាន់សម្រេចដោយរួមបញ្ចូលពួកវានៅក្នុងសង្វាក់ប្លុក។ វាអនុវត្តលំដាប់តាមកាលប្បវត្តិនៅក្នុងសង្វាក់ប្លុក ការពារអព្យាក្រឹតភាពនៃបណ្តាញ និងអនុញ្ញាតឱ្យកុំព្យូទ័រផ្សេងៗគ្នាយល់ព្រមលើស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធ។ ដើម្បីបញ្ជាក់ ប្រតិបត្តិការត្រូវតែដាក់ក្នុងប្លុកដែលសមស្របនឹងច្បាប់គ្រីបគ្រីបដ៏តឹងរឹង ដែលនឹងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយបណ្តាញ។ ច្បាប់ទាំងនេះរារាំងប្លុកពីមុនពីការកែប្រែព្រោះការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឱ្យប្លុកជាបន្តបន្ទាប់ទាំងអស់មិនសុពលភាព។ ការជីកយករ៉ែក៏បង្កើតសមមូលនៃឆ្នោតប្រកួតប្រជែងដែលរារាំងបុគ្គលណាម្នាក់ពីការងាយស្រួលបន្ថែមប្លុកថ្មីជាប់ៗគ្នាទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ប្លុក។ តាមរបៀបនេះ គ្មានក្រុម ឬបុគ្គលណាម្នាក់អាចគ្រប់គ្រងអ្វីដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ប្លុក ឬជំនួសផ្នែកនៃខ្សែសង្វាក់ប្លុក ដើម្បីបង្វិលការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមកវិញនោះទេ។

icon

ចុះ​រន្ធ​ទន្សាយ

នេះគ្រាន់តែជាការសង្ខេបខ្លីៗរបស់ Bitcoin ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានលម្អិត អ្នកអាចអានក្រដាសដើមដែលពិពណ៌នាអំពីការរចនារបស់វា ឯកសារអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ឬរុករកវីគី Bitcoin