Bitcoin.org är ett projekt som finansieras av sin community. Donationer tas tacksamt emot och används för att förbättra webbplatsen.

Hur fungerar Bitcoin?

Detta är en fråga som ofta orsakar förvirring, så här kommer en snabb förklaring!

icon

Grunderna för en ny användare

Som ny användare kan du komma igång med Bitcoin utan att förstå de tekniska detaljerna. Så fort du installerat en Bitcoinplånbok på din dator eller mobiltelefon, kommer den att skapa din första Bitcoinadress, och du kan skapa fler så fort du behöver. Du kan ge dina adresser till dina vänner så att de kan betala dig och tvärtom. Det är faktiskt ganska likt hur e-post fungerar, förutom att Bitcoinadresser bara bör användas en gång.

icon

Saldon - blockkedjan

Blockkedjan är en delad offentlig liggare som hela Bitcoinnätverket förlitar sig på. Alla bekräftade transaktioner inkluderas i blockkedjan. Det gör att Bitcoinplånböcker kan beräkna sitt spenderbara saldo så att nya transaktioner kan verifieras vilket säkerställer att de faktiskt tillhör spenderaren. Integritet och kronologisk ordning i blockkedjan framtvingas med kryptografi.

icon

Transaktioner - privata nycklar

En transaktion är en överföring av värde mellan två Bitcoinplånböcker, som inkluderas i blockkedjan. Bitcoinplånböcker håller reda på en hemlig bit data som kallas en privat nyckel eller frö, och som används för att signera transaktioner, vilket skapar ett matematiskt bevis för att de kommer från plånbokens ägare. Signaturen förhindrar också att transaktionen manipuleras av någon efter att den skapats. Alla transaktioner skickas ut till nätverket och börjar oftast bekräftas inom 10 till 20 minuter i en process som kallas grävning.

icon

Bearbetning - grävning

Grävning är ett distribuerat konsensussystem som används för att bekräfta väntande transaktioner genom att lägga till dem i blockkedjan. Den framtvingar en kronologisk ordning i blockkedjan, skyddar nätverkets neutralitet och gör det möjligt för olika datorer att vara överens om systemets tillstånd. För att bekräftas måste transaktioner paketeras i ett block som följer väldigt strikta kryptografiska regler, som kommer att verifieras av nätverket. Dessa regler förhindrar att tidigare block ändras eftersom det skulle göra att alla efterföljande block blev ogiltiga. Grävning skapar också motsvarigheten till ett konkurrensutsatt lotteri som förhindrar att någon individ enkelt lägger till nya på varandra följande block i blockkedjan. På så sätt kan ingen grupp eller enskild individ påverka vad som inkluderas i blockkedjan eller ersätta delar av blockkedjan för att häva sina egna betalningar.

icon

Fördjupa dina kunskaper

Det här är bara en kort sammanfattning av Bitcoin. Om du vill gräva ner dig i detaljer kan du läsa originaldokumentet som beskriver systemets design, utvecklardokumentationen, eller utforska Bitcoinwikin.