Bitcoin.org הנו פרויקט הממומן ע"י הקהילה, תרומות מתקבלות בהערכה ומסייעות לשיפור האתר.

כיצד ביטקוין פועל?

שאלה זו לעתים קרובות גורמת למבוכה, אז להלן הסבר זריז!

icon

כללים בסיסיים למשתמש חדש

כמשתמש חדש, תוכל להתחיל עם ביטקוין מבלי להבין את הפרטים הטכניים. ברגע שהתקנת ארנק ביטקוין במחשבך או בסלולרי שלך, תווצר כתובת ביטקוין הראשונה שלך ותוכל ליצור כתובות נוספות ככל שנחוץ. תוכל לחשוף את הכתובת לחבריך כדי שיוכלו לשלם לך או להיפך. למעשה, זה די דומה לאופן בו דוא"ל עובד, למעט הצורך שכתובות ביטקוין רצוי שישומשו רק פעם אחת.

icon

יתרות - שרשרת הבלוקים

שרשרת הבלוקים הנה ספר הנהלת חשבונות ציבורי שעליו נשענת רשת ביטקוין כולה. כל העסקות המאושרות נכללות בשרשרת הבלוקים. הדבר מאפשר לארנקי ביטקוין לחשב את היתרה כך שעסקות חדשות ניתנות לאימות ולווידוא שהן באמת בבעלות הרוכש. השלמות והסדר הכרונולוגי מוכתב בעזרת קריפטוגרפיה.

icon

טרנזקציות מפתחות פרטיים

עסקה הנה העברת ערך בין ארנקי ביטקוין אשר נרשמת בשרשרת הבלוקים. ארנקי ביטקוין שומרים נתון אשר נקרא מפתח פרטי או גרעין המשמש לחתימה על עסקות, והמספק הוכחה מתמטית שההעברה הגיעה מהבעלים של הארנק. החתימה גם מונעת את האפשרות שמישהו ישנה את העסקה לאחר שהיא בוצעה. כל העסקות משודרות לרשת ובדרך כלל מתחילות לקבל אישורים תוך 10-20 דקות, באמצעות תהליך שנקראכרייה.

icon

עיבוד כרייה

כרייה הנה מנגנון מבוזר של הסכמת קונצנזוס אשר משמש לאימות של עסקות ממתינות והכללתן בשרשרת הבלוקים. התהליך מכתיב סדר כרונולוגי, מגן על נייטרליות הרשת, ומאפשר למחשבים נפרדים להסכים על מצב המערכת. כדי לקבל אישור, עסקות חייבות להכלל בתוך בלוק אשר מקיים כללי הצפנה מאד מדויקים אשר נבדקים ברשת. כללים אלה מונעים את השינוי של בלוקים קודמים כיון ששינוי כזה פוסל את כל הבלוקים שלאחר מכן. כרייה היא גם תהליך הדומה להגרלת לוטו, דבר המונע מכורה את היכולת לזכות בהוספה עוקבת של בלוקים לשרשרת. בדרך זו כורה או קבוצה אינם יכולים לקבוע באופן שרירותי מה יכלל בשרשרת הבלוקים או להחזיר לאחור עסקות בהן הם עצמם בצעו את ההוצאה.

icon

כניסה להרפתקאה של נתיב לא מוכר

זהו רק סיכום קצר של ביטקוין. אם תרצו ללמוד יותר פרטים תוכלו לקרוא את המסמך המקורי למפתח אשר מתאר את התיעוד למפתח או עיינו כאן בביטקוין וויקי.