Επιλέξτε το Bitcoin πορτοφόλι σας

Βρείτε το πορτοφόλι σας και ξεκινήστε να πληρώνετε εμπόρους και χρήστες.

Select Wallet

Αφιερώστε χρόνο για να εκπαιδευθείτε

Το Bitcoin είναι διαφορετικό απ' ό,τι γνωρίζετε και χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Bitcoin για σοβαρές συναλλαγές, να διαβάσετε πρώτα ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε και να κάνετε τα απαραίτητα βήματα ώστε να διασφαλίσετε το πορτοφόλι σας. Να θυμάστε πάντα ότι είναι δική σας ευθύνη να επιλέξετε προσεκτικά το πορτοφόλι σας και να υιοθετήσετε τις σωστές πρακτικές προκειμένου να προστατεύσετε τα χρήματά σας.