Bitcoin.org är ett projekt som finansieras av sin community. Donationer tas tacksamt emot och används för att förbättra webbplatsen.

Bitcoin är ett innovativt betalningsnätverk och en ny typ av pengar.

Kom igång med Bitcoin

Bitcoin använder icke-hierarkisk teknik för att operera utan någon central auktoritet eller några banker. Hantering av transaktioner och utgivning av bitcoin utförs gemensamt av nätverket. Bitcoin är öppen källkod, designen är offentlig, ingen äger eller styr Bitcoin och alla kan delta. Genom sina många unika funktioner kan Bitcoin erbjuda nya spännande användningsområden som inte varit möjliga i något tidigare betalningssystem.

  • Icon

    Snabba icke-hierarkiska transaktioner

  • Icon

    Betalningar till hela världen

  • Icon

    Låga hanteringsavgifter

Bitcoin image