Bitcoin.org הנו פרויקט הממומן ע"י הקהילה, תרומות מתקבלות בהערכה ומסייעות לשיפור האתר.

ביטקוין הנה רשת תשלומים חדשנית וסוג חדש של כסף

התחילו עם ביטקוין

ביטקוין הנה טכנולוגיה של קשר ישיר ללא רשות מרכזית או בנקים. ניהול העסקות ויצירת ביטקוינים מתבצעת באופן קהילתי ברשת. ביטקוין היא תוכנת קוד פתוח, התכנון הוא ציבורי, אף אחד אינו הבעלים או בעל השליטה של ביטקוין וכל אחד יכול לקחת חלק. בעזרת תכונות יחודיות רבות, ביטקוין מציע שימושים מרתקים אשר לא יכלו להתאפשר בשיטות התשלום הנוכחיות.

  • Icon

    עסקות מהירות בין שני צדדים באופן ישיר

  • Icon

    תשלומים בכל העולם

  • Icon

    עמלות עיבוד נמוכות

Bitcoin image