Bitcoin.org is a community funded project, donations are appreciated and used to improve the website.

بیت‌کوین یک شبکه‌ی پرداخت نوآورانه و نوع جدیدی از پول است.

آغاز به کار با بیت‌کوین

بیت کوین با استفاده از تکنولوژی همتا به همتا و بدون هیچ مرجع یا بانک مرکزی، کار می کند؛ تراکنشها را مدیریت کرده و بیت کوینهایی صادر می کند که توسط شبکه بطور دسته جمعی ساخته می شوند. بیت کوین متن باز است، طراحی آن عمومی است، هیچکس مالک آن نیست یا آنرا کنترل نمی کند وهمه می توانند در آن مشارکت کنند. با این همه ویژگیهای بی نظیر، بیت کوین کاربردهای هیجان انگیزی دارد که نمی توان در هیچیک از سیستمهای پرداخت پیش از این پیدا کرد.

 • Icon

  تراکنش های
  همتا به همتای آنی

 • Icon

  پرداخت‌هایی
  در سطح جهان

 • Icon

  کارمزد پردازش کم
  یا بدون کارمزد

Bitcoin image