کنفرانس ها و رویداد هاrss

رویدادها، کنفرانسها و نشستها در سراسر جهان را بیابید

CoinAgenda 2016
2016-10-24
Bally's Las Vegas
3645 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
Las Vegas, USA
2nd Dublin Blockchain Hackathon
2016-11-04
DCU Alpha
Old Finglas Road, Glasnevin, Dublin 11
Dublin, Ireland
Blockchain Africa Conference 2017
2017-03-01
Johannesburg, South Africa
Johannesburg, South Africa
Johannesburg, South Africa

رویدادها و کنفرانسهای در آینده نزدیک

2016-10-24
CoinAgenda 2016
Las Vegas, USA
2016-11-04
2nd Dublin Blockchain Hackathon
Dublin, Ireland
2017-03-01
Blockchain Africa Conference 2017
Johannesburg, South Africa
یک رویداد عرضه کنید

گروههای نشست های بیت کوینی

نشست های بیت کوینی در مورد BitcoinTalk

نشست های بیت کوینی روی ویکی