جوامع بیت کوینی

افراد، گروهها و جوامع جالبی را در پیرامون بیت کوین بیابید

Iconچت IRC

کانالهای IRC در فری نُد

#bitcoin (نکات عمومی مربوط به بیت کوین)

#bitcoin-core-dev (توسعه و فنی)

#bitcoin-otc (پیرامون تبادل شمارنده)

#bitcoin-market (مظنه دادن از بازارها بصورت زنده)

#bitcoin-mining (در مورد استخراج بیت کوین)