منابع بیت کوین

وبسایت ها و منابع مفیدی درباره بیت‌کوین پیداکنید

Iconمکان‌های مفید

Bitcoin Foundation

ویکی بیت کوین

WeUseCoins.com

BitcoinMining.com

Iconفهرست ها

کیف‌پول ها - bitcoin.org

سوداگران - coinmap.org

سوداگران - airbitz.co

سوداگران - usebitcoins.info

صرافی‌ها - howtobuybitcoins.info

ابزارهای سوداگری - en.bitcoin.it

Iconاخبار

تلگراف سکه ای

CoinDesk

Bitcoin Magazine

CoinJournal

BitcoinTalk press links

Iconنمودارها و آمارها

Blockchain.info

Biteasy.com

Trade Block

Bitcoincharts.com

GoBitcoin.io

Iconفیلمهای مستند

BitcoinFilm.org

Ulterior States

The Bitcoin Phenomenon

Iconمنابعی برای یادگیری

Let's Talk Bitcoin

Bitcoin Knowledge Podcast

Khan Academy

IamSatoshi