منابع بیت کوین

وبسایت ها و منابع مفیدی درباره بیت‌کوین پیداکنید

Iconمنابعی برای یادگیری

ویکی بیت کوین

Khan Academy

Let's Talk Bitcoin

Bitcoin Knowledge Podcast

WeUseCoins.com

BitcoinMining.com

IamSatoshi

Iconفهرست ها

کیف‌پول ها - bitcoin.org

سوداگران - coinmap.org

سوداگران - spendabit.co

سوداگران - airbitz.co

سوداگران - 99Bitcoins.com

سوداگران - usebitcoins.info

صرافی‌ها - buybitcoinworldwide.com

ابزارهای سوداگری - en.bitcoin.it

Iconاخبار

تلگراف سکه ای

CoinDesk

Bitcoin Magazine

CoinJournal

BitcoinTalk press links

Iconنمودارها و آمارها

Blockchain.info

Biteasy

Trade Block

Bitcoincharts.com

GoBitcoin.io

BitcoinAverage

Iconفیلمهای مستند

BitcoinFilm.org

Ulterior States

The Bitcoin Phenomenon

IconVouchers

Bitrefill

Fold

Gyft

Opendime