توسعه بیت کوین

اطلاعات بیشتری را در مورد مشخصات فعلی، نرم افزار و توسعه دهندگان بیابید

بیت کوین یک نرم افزار رایگان است و هر توسعه دهنده ای می تواند در این پروژه همیاری داشته باشد. هر آنچه که نیاز دارید در خزانه گیت هاب وجود دارد. خواهشمند است از خواندن و دنبال کردن فرایند توسعه که در README توضیح داده شده است و نیز از ارائه کد خوب با کیفیت و رعایت همه دستورالعمل ها، اطمینان حاصل نمایید .

بحث های توسعه در گیت هاب و توسعه-بیت کویندر فهرست ایمیل در سورس فورج قرار میگیرد.بحثهای توسعه ای کمتر رسمی در irc.freenode.net #bitcoin-dev (اینترفیس وب, logs) دنبال می شود.

مستند سازی

اگر به آموختن جزئیات فنی بیشتری در مورد بیت کوین و چگونگی استفاده از ابزارهای موجود و API ها علاقمند هستید، توصیه می شود با بررسی قسمت مستند سازی توسعه دهندگان کار خود را آغاز کنید.

توسعه دهندگان هسته

سیستم بیت کوین در اصل بوسیله ساتوشی ناکاموتو طراحی شده است. کد بیس بیت کوین اصلی او، اکنون به عنوان هسته بیت کوین، توسط توسعه دهندگان بعدی و نیز گروهی از جوامع داوطلب نگهداری می شود.

Wladimir J. van der Laan
Gavin Andresen
Jeff Garzik
Gregory Maxwell
Pieter Wuille
Jonas Schnelli

افشای پر مسئولیت

bitcoin-security@lists.sourceforge.net

اگر ضعفی در بیت کوین یافتید، چنانچه یک ضعف غیربحرانی باشد می توانید ای میلی به زبان انگلیسی به هر یک از توسعه دهندگان هسته بفرستید و یا به فهرست ایمیل خصوصی ایمنی-بیت کوین که در بالا آمده است، ارسال دارید. مثالی از ضعف غیربحرانی می تواند یک انصراف از انجام کاری پرهزینه ی مثلاً حمله به سرویسها باشد. ضعف های بحرانی بسیار حساس برای رمزبرداری از ای میل باید به یک یا بیشتر از توسعه دهندگان هسته و بصورت رمزگذاری شده با کلید(های) PGP آنها باشد.

جوامع توسعه دهندگان

بحث های موجود در اتاق های گفتگوی زیر و میزبانان وب سایتها در مورد توسعه بیت کوین. خواهشمند است قبل از گذاشتن پست، مطمئن شوید که شیوه های رفتاری آنان، را خوانده اید.

همیاران هسته Bitcoin

(مرتب شده بر اساس تعداد تخصیص)

(1254)
(504)
(456)
(435)
(300)
(176)
(157)
(141)
(129)
(102)
(102)
(70)
(69)
(65)
(62)
(36)
(35)
(34)
(31)
(31)
(26)
(25)
(20)
(19)
(19)
(18)
(18)
(17)
(17)
(16)
(16)
(15)
(15)
(14)
(13)
(12)
(11)
(11)
(11)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

پروژه های نرم افزاری رایگان دیگر

شما می توانید با پاسخ دادن به چند پرسش در پرسش هایی در مورد مهارت های شما در یک پروژه همیاری کنید.

 • Armory - A wallet with enhanced security features.
 • BFGMiner - A modular miner.
 • Bitcoin Explorer - A command line tool, built on libbitcoin.
 • Bitcoin Server - A full node and query server, built on libbitcoin.
 • Bitcoin Wallet - A SPV wallet for Android and Blackberry.
 • bitcoinj - A library for SPV wallets, written in Java.
 • btcd - A full node, written in Go.
 • btcwallet - A hierarchical deterministic wallet daemon, written in Go.
 • Electrum - A fast server-trusting wallet.
 • Eloipool - A fast mining pool server application, written in Python.
 • Libbitcoin - A cross-platform development toolkit, written in C++.
 • Libblkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in C.
 • MultiBit HD - An international SPV wallet for desktops.
 • NBitcoin - A cross-platform library, written in C#.
 • picocoin - A tiny library with lightweight client and utilities, written in C.
 • python-bitcoinlib - A library for structures and protocols, written in Python.
 • Python Blkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in Python.
 • ادامه...