Bitcoin.org הנו פרויקט הממומן ע"י הקהילה, תרומות מתקבלות בהערכה ומסייעות לשיפור האתר.

קהילות ביטקוין

מצא אנשים מעניינים, קבוצות וקהילות הקשורות לביטקוין

IconIRC Chat

ערוצי IRC ב-freenode.

#bitcoin (נושאי ביטקוין כלליים)

#bitcoin-core-dev (פיתוח והבטים טכניים)

#bitcoin-otc (עסקות מעבר לדלפק)

#bitcoin-market (הצעות מחיר עדכניות מהשווקים)

#bitcoin-mining (נושאי כריית ביטקוין)