Bitcoin.org הנו פרויקט הממומן ע"י הקהילה, תרומות מתקבלות בהערכה ומסייעות לשיפור האתר.

כתב ויתור משפטי

1. מידע המפורסם באתר bitcoin.org

האתר https://bitcoin.org/ (המכונה בהמשך ה "Website" או "האתר") מספק מידע וחומרים שהנם כלליים מטבעם. אין לך רשות ואל לך לסמוך על האתר בקשר לעצות משפטיות, עצות עסקיות, או כל עצה אחרת. הנך פועל/ת על אחריותך באם הסתמכת על תכנים של האתר. היה והחלטת לבצע או שלא לבצע פעולה, עליך להתייעץ עם עו"ד באיזור המתאים שם הנך רוצה או זקוק לייעוץ. בעלי האתר או התורמים לו אינם אחראים בשום אופן לפעולות, החלטות, או כל התנהגות שהתבצעה או שלא התבצעה על ידך ואשר נשענה על האתר.

2. תרגומים

האתר כולל גירסות תרגומים מאנגלית של התוכן הזמין באתר. תרגומים אלה ניתנים כשירות לציבור בלבד. במקרה של ניגוד בין גירסת התרגום והגירסה באנגלית, הגירסה האנגלית היא הקובעת. אם מצאת אי תאימות בבקשה לדווח עליה ב GitHub.

3. סיכונים הקשורים בשימוש של ביטקוין

האתר לא יהיה אחראי לכל אבדן, נזק, או תביעות הנובעות מאירועים הכלולים בטווו של חמש הקטגוריות הבאות:

(1) שגיאות שנעשו ע"י משתמש או תוכנה או שירות הנוגעים לביטקוין, למשל סיסמאות שנשכחו, תשלומים שנשלחו לכתובת ביטקוין הלא נכונה וביטול בטעות של ארנקים.

(2) שגיאות תוכנה של האתר ו/או תוכנה או שירות כלשהם הנוגעים לביטקוין, כגון קובץ ארנק פגום, עסקות שנבנו בצורה שגויה, ספריות קריפטוגרפיה לא בטוחות, תוכנות זדוניות שהשפיעו על האתר ו/או כל שירות / תוכנה הקשורה לביטקוין.

(3) תקלות טכניות בחומרת המשתמש של תוכנה או שירות כלשהם הקשורה לביטקוין כגון, איבוד מידע עקב שימוש בכלי איחסון פגום.

(4) בעיות אבטחה אותם חווה המשתמש בתוכנה או שירות כלשהם הקשורים לביטקוין כגון גישה לא מורשה לארנק המשתמש ו/או חשבונותיו.

(5) פעולות או המנעות מפעולות של צד שלישי ו/או אירועים אותם חוו בצד שלישי כגון פשיטת רגל של ספק שירות, מתקפות של אבטחת מידע על ספקי שירות, ומירמה שבוצעה ע"י צד שלישי.

4. סיכוני השקעה

ההשקעה בביטקוין יכולה להוביל להפסדים כספיים בטווח קצר או אף בטווח ארוך. המשקיעים בביטקוין צריכים לצפות לתנודות שער גדולות. המידע המפורסם באתר אינו יכול להבטיח שהמשקיעים בביטקוין לא יאבדו כסף.

5. ציות לחובות המיסוי

המשתמשים באתר אחראים באופן בלעדי לקבוע מהו, אם בכלל, המס שמוטל עליהם כתוצאה מעסקות ביטקוין. בעלי והתורמים לאתר אינם אחראים לקבוע את המסים החלים על עסקות ביטקוין.

6. האתר אינו שומר, שולח או מקבל ביטקוינים

האתר אינו שומר, שולח או מקבל ביטקוינים. זאת מכיון שביטקוינים קיימים רק בעזרת רישום הבעלות המתוחזק ברשת ביטקוין. כל העברה של בעלות מתרחשת ברשת המבוזרת של ביטקוין ולא באתר.

7. ללא אחריות

האתר הזה מוגש כפי שהוא ללא ערבויות מכל סוג שהוא לגבי האתר ו/או תוכן כלשהו, נתונים, חומרים, ו/או שירותים שניתנים באמצעות האתר.

8. גבולות האחריות

אלא אם נקבע אחרת ע"י החוק, בשום מקרה הבעלים של, או התורמים לאתר יהיו נתונים לתביעות על כל נזק מסוג שהוא, כולל, אך לא מוגבל להפסדים משימוש, הפסדי הכנסות, או אבדן נתונים הנובע בכל דרך הקשורה בשימוש באתר.

9. בוררות

המשתמש באתר מסכים לבוררות בכל מקרה של חילוקי דעות הנובעים מ או הקשורים לאתר או לכתב ויתור זה, למעט במקרה של חילוקי דעות הקשורים לזכויות יוצרים, לוגואים, סימנים מסחריים, שמות מסחריים, סודות מסחריים או פטנטים.

10. עדכון אחרון

כתב ויתור זה עודכן בפעם האחרונה בתאריך July 5th, 2016.

English version

1. Information published on bitcoin.org

The website https://bitcoin.org/ (hereinafter, referred to as the "Website") provides information and material of a general nature. You are not authorized and nor should you rely on the Website for legal advice, business advice, or advice of any kind. You act at your own risk in reliance on the contents of the Website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help. In no way are the owners of, or contributors to, the Website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon the Website.

2. Translations

The Website may contain translations of the English version of the content available on the Website. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translated version, the English language version shall take precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.

3. Risks related to the use of Bitcoin

The Website will not be responsible for any losses, damages or claims arising from events falling within the scope of the following five categories:

(1) Mistakes made by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., forgotten passwords, payments sent to wrong Bitcoin addresses, and accidental deletion of wallets.

(2) Software problems of the Website and/or any Bitcoin-related software or service, e.g., corrupted wallet file, incorrectly constructed transactions, unsafe cryptographic libraries, malware affecting the Website and/or any Bitcoin-related software or service.

(3) Technical failures in the hardware of the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., data loss due to a faulty or damaged storage device.

(4) Security problems experienced by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., unauthorized access to users' wallets and/or accounts.

(5) Actions or inactions of third parties and/or events experienced by third parties, e.g., bankruptcy of service providers, information security attacks on service providers, and fraud conducted by third parties.

4. Investment risks

The investment in Bitcoin can lead to loss of money over short or even long periods. The investors in Bitcoin should expect prices to have large range fluctuations. The information published on the Website cannot guarantee that the investors in Bitcoin would not lose money.

5. Compliance with tax obligations

The users of the Website are solely responsible to determinate what, if any, taxes apply to their Bitcoin transactions. The owners of, or contributors to, the Website are NOT responsible for determining the taxes that apply to Bitcoin transactions.

6. The Website does not store, send, or receive bitcoins

The Website does not store, send or receive bitcoins. This is because bitcoins exist only by virtue of the ownership record maintained in the Bitcoin network. Any transfer of title in bitcoins occurs within a decentralized Bitcoin network, and not on the Website.

7. No warranties

The Website is provided on an "as is" basis without any warranties of any kind regarding the Website and/or any content, data, materials and/or services provided on the Website.

8. Limitation of liability

Unless otherwise required by law, in no event shall the owners of, or contributors to, the Website be liable for any damages of any kind, including, but not limited to, loss of use, loss of profits, or loss of data arising out of or in any way connected with the use of the Website.

9. Arbitration

The user of the Website agrees to arbitrate any dispute arising from or in connection with the Website or this disclaimer, except for disputes related to copyrights, logos, trademarks, trade names, trade secrets or patents.

10. Last amendment

This disclaimer was amended for the last time on July 5th, 2016.