Bitcoin.org הנו פרויקט הממומן ע"י הקהילה, תרומות מתקבלות בהערכה ומסייעות לשיפור האתר.

מילות ביטקוין שאתם עשויים לשמוע

ביטקוין מספק גישה חדשה לתשלומים, ושכזה, יש מלים חדשות שאולי תשתלבנה כחלק מהמילון שלך.

כתובת

כתובת ביטקוין דומה מאד לכתובת פיזית או לכתובת דוא"ל. זהו הדבר היחיד שתצטרך לספק למישהו כדי שיוכל לשלם לך בביטקוין. אך הבדל חשוב הוא שכל כתובת צריכה להיות בשימוש רק פעם אחת לעסקה אחת.

ביט

ביט הנה יחידה מקובלת המשמשת להגדרת יחידת משנה של ביטקוין. - 1,000,000 ביטים שווים לביטקוין 1 (BTC). יחידה זו הנה בדרך כלל יותר נוחה עבור תמחור טיפים, סחורות ושרותים.

ביטקוין

ביטקוין - (עם אות גדולה), משמש להסברים הקשורים למושג או לרשת כולה. למשל "למדתי על פרוטוקול ביטקוין היום",
ביטקוין - (עם אות קטנה) משומש כדי לתאר ביטקוינים כיחידות מטבע. למשל "שלחתי 10 ביטקוינים היום."; זה לעתים מקוצר ל BTC או XBT."

שרשרת הבלוקים

שרשרת הבלוקים הנה רישום הציבורי של עסקות ביטקוין בסדר תאריכי. השרשרת משותפת לכל משתמשי ביטקוין. היא משמשת לאימות תקפות ביטקוין ולמניעת תשלום כפול.

בלוק

בלוק הנו רישום בשרשרת הבלוקים אשר כולל ומאשר הרבה עסקות ממתינות. בערך כל 10 דקות, בממוצע, מתווסף בלוק חדש שכולל עסקות אל שרשרת הבלוקים עקב פעילות כרייה.

BTC

BTC הנה יחידה מקובלת לציין ביטקוין אחד.

אישור

אישור משמעו שהעיסקה עובדה ברשת והסיכוי שתתבטל הנו אפסי. העיסקה מקבלת אישור כאשר היא כלולה בבלוק ובכל בלוק שבא בהמשך. אפילו אישור בודד יכול להחשב בטוח עבור עסקות בערך נמוך אך לעסקות יקרות יותר כגון $1000 USD,יש להמתין ל 6 אישורים או יותר. כל אישור מקטין באופן מעריכי את הסיכון לביטול העיסקה.

קריפטוגרפיה

קריפטוגרפיה הנה ענף של מתמטיקה אשר מאפשר לנו ליצור הוכחות מתמטיות המספקות רמת אבטחה גבוהה. מסחר מקוון ובנקים כבר משתמשים בקריפטוגרפיה. במקרה של ביטקוין, קריפטוגרפיה מאפשרת למנוע מאף אחד להוציא כספים מארנק של מישהו אחר או לשבש את שרשרת הבלוקים. היא גם משומשת להצפנת ארנקים, כך שלא ניתן יהיה להשתמש בהם ללא סיסמה.

הוצאה כפולה

אם משתמש זדוני מנסה להשתמש בביטקוינים שלו לשני נמענים שונים באותו הזמן, זהו שימוש כפול. כריית ביטקוין ושרשרת הבלוקים נמצאים כאן כדי ליצור קונצנזוס ברשת לגבי מי מהעסקות תאושר ותחשב לתקינה.

Hash Rate

ה-hash rate הנו יחידת המידה של כח העיבוד של רשת ביטקוין. רשת ביטקוין צריכה לבצע פעולות מתמטיות אינטנסיביות למטרות אבטחה. כאשר הרשת מגיעה לשיעור של 10 Th/s, משמעו שהיא יכולה לבצע 10 טריליון חישובים לשניה.

כרייה

כריית ביטקוין זהו תהליך של ביצוע חישובים מתמטיים בחומרת מחשב עבור רשת ביטקוין כדי לאשר עסקות ולהגביר את הבטיחות. כתמורה לשירותים אלה, כורי ביטקוין יכולים לגבות עמלות עסקות שאישרו וכן לקבל ביטקונים חדשים שנוצרו. כרייה הנו שוק יעודי ותחרותי מאד בו התמורה מחולקת לפי כמה חישובים בוצעו. לא כל משתמשי ביטקוין מבצעים כרייה, וזו אינה דרך נוחה וקלה לרווחים.

P2P

קשר ישיר (P2P) מתיחס ל למערכות הפועלות כמו קבוצה מאורגנת באופן שמאפשר לכל פרט להתקשר ישירות עם האחרים. במקרה של ביטקוין, הרשת נבנתה כך שכל משתמש משדר את העסקות של המשתמשים האחרים. והעיקר הוא שאין צורך בבנק או צד שלישי כדי לבצע עסקה.

מפתח פרטי

מפתח פרטי הנו פריט מידע סודי אשר מוכיח את בעלותך וזכותך להעביר ביטקוינים מארנק ספציפי בעזרת חתימה קריפטוגרפית. המפתח(ות) הפרטי שלך מאוחסן במחשבך אם הנך משתמש/ת בארנק תוכנה. הם מאוחסנים על שרתים מרוחקים אם הנך משתמש בארנק אינטרנט. אין לגלות את המפתחות הפרטיים כיון שהם מאפשרים להוציא את הביטקוינים מתוך ארנק ביטקוין התואם למפתח הפרטי.

חתימה

חתימה קריפטוגרפית הנה מנגנון מתמטי המאפשר למישהו להוכיח בעלות. במקרה של ביטקוין ארנק ביטקוין בתוספת המפתח(ות) הפרטיים מקושרים בעזרת קסם מתמטי. כאשר תוכנת ביטקוין שלך חותמת על עסקה עם המפתח הפרטי המתאים, כל הרשת יכולה לודא שהחתימה תואמת את הביטקוינים שהוצאו. אך אין לעולם דרך לנחש את הממפתח הפרטי ולגנוב את הביטקוינים שלך שהושגו בעמל רב.

ארנק

ארנק ביטקין הנו פחות או יותר המקביל של ארנק פיזי ברשת ביטקוין. בפועל הארנק כולל את המפתח(ות) הפרטיים שלך המאפשרים לך להוציא את הביטקוינים שהושמו בארנק בשרשרת הבלוקים. כל ארנק ביטקוין יכול להציג לך את כל תכולת הביטקוינים שבתוכו ולאפשר לך לשלם סכום ספציפי לאדם ספציפי ממש כמו בארנק אמיתי. זה שונה מכרטיסי אשראי אשר סוחר מחייב אותך דרכם.