Bitcoin.org är ett projekt som finansieras av sin community. Donationer tas tacksamt emot och används för att förbättra webbplatsen.

Innovation inom betalningssystem

Bitcoin handlar inte bara om att skicka pengar. Det har många funktioner och öppnar för nya möjligheter som communityn fortfarande utforskar. Här är några av de teknologier som det just nu forskas på, och som i vissa fall håller på att utvecklas till riktiga produkter och tjänster. De mest intressanta användningarna av Bitcoin väntar förmodligen fortfarande på att upptäckas.

Icon

Skydd mot bedrägeri

Bitcoin gör det möjligt att ta säkerhet till en helt ny nivå. Nätverket skyddar användare mot vanliga bedrägerier som återbetalning (chargeback) eller oönskade debiteringar, och bitcoin är en valuta som inte går att förfalska. Användare kan säkerhetskopiera eller kryptera sina plånböcker. Hårdvaruplånböcker gör det väldigt svårt att stjäla eller eller förlora pengar. Bitcoin är utformat så att användarna kan ha fullständig kontroll över sina pengar.

Icon

Global tillgänglighet

Med Bitcoin kan alla betalningar i världen vara helt kompatibla. Bitcoin gör det möjligt för varje bank, företag eller privatperson att säkert skicka och ta emot betalningar var som helst och när som helst, med eller utan ett bankkonto. Bitcoin är tillgängligt i ett stort antal länder som fortfarande ligger utom räckhåll för de flesta betalningssystem på grund av deras egna begränsningar. Bitcoin ökar global tillgänglighet till handel och det kan hjälpa internationell handel att blomstra.

Icon

Kostnadseffektivitet

Genom att använda kryptografi är det möjligt att genomföra säkra betalningar utan långsamma och kostsamma mellanhänder. En bitcointransaktion kan vara mycket billigare än dess alternativ och kan slutföras på mycket kort tid. Det innebär att Bitcoin har potential att bli ett vanligt sätt att överföra vilken valuta som helst i framtiden. Bitcoin skulle också kunna spela en roll i att minska fattigdomen i många länder genom att kapa de höga transaktionsavgifterna på arbetarnas löner.

Icon

Dricks och donationer

Bitcoin har varit en särskilt effektiv lösning för dricks och donationer. För att skicka en betalning räcker det med ett klick och att ta emot en donation är lika enkelt som att visa en QR-kod. Donationer kan vara synliga för allmänheten, vilket leder till ökad transparens för ideella organisationer. I nödsituationer såsom naturkatastrofer skulle donationer i Bitcoin kunna användas för att bidra till snabbare internationella hjälpinsatser.

Icon

Gräsrotsfinansiering

Bitcoin kan användas för kampanjer med gräsrotsfinansiering, som på Kickstarter, där enskilda personer förbinder sig att ge ett visst belopp till ett projekt, men som de bara behöver betala om tillräckligt många andra lovar samma sak så att ett visst ekonomiskt mål uppnås. Sådana kontrakt hanteras av Bitcoinprotokollet, som förhindrar att en transaktion genomförs rum innan alla villkor har uppfyllts. Lär dig mer om tekniken bakom gräsrotsfinansiering.

Icon

Mikrobetalningar

Tänk dig att lyssna på internetradio och betala per lyssnad sekund, läsa webbsidor och ge lite dricks för varje annons du slipper se, eller att köpa bandbredd i en trådlös surfzon och betala per kilobyte. Bitcoin är tillräckligt effektivt för att göra alla dessa idéer möjliga. Lär dig mer om tekniken bakom mikrobetalningar med Bitcoin eller om framtida uppgraderingar som utvecklas och implementeras just nu för att göra mikrobetalningar mer tillgängliga.

Icon

Tvistmedling

Bitcoin kan användas för att utveckla innovativa tvistmedlingstjänster genom användning av flera signaturer (multisignatur). Sådana tjänster skulle göra det möjligt för en tredje part att godkänna eller neka en transaktion i händelse av en tvist mellan övriga parter, utan att ha kontroll över deras pengar. Eftersom dessa tjänster skulle vara kompatibla med alla användare och handlare som använder Bitcoin skulle det förmodligen leda till fri konkurrens och högre kvalitetsnormer.

Icon

Mutlisignaturkonton

Flera signaturer (multisignatur) gör det möjligt att låta en transaktion godkännas av nätverket endast om ett visst antal personer i en definierad grupp signerar transaktionen. Detta skulle kunna användas i en styrelse för att förhindra att någon enskild medlem spenderar pengar ur kassan utan att de andra medlemmarna ger sitt samtycke. Det skulle också kunna användas av banker för att förhindra stora överföringar om inte användaren tillhandahåller ytterligare autentiseringsuppgifter.

Icon

Förtroende och integritet

Bitcoin erbjuder lösningar på många förtroenderelaterade problem som bankerna brottas med. Med selektiv redovisningstransparens, digitala kontrakt och transaktioner som inte kan hävas kan Bitcoin utgöra en grund för att återställa förtroende och avtal. Ohederliga banker kan inte längre lura systemet och göra vinst på bekostnad av andra banker och allmänheten. En framtid där stora banker stödjer Bitcoin skulle kunna återställa integritet och förtroende för finansiella institutioner.

Icon

Resiliens och decentralisering

Genom att använda decentralisering skapade Bitcoin en annorlunda typ av betalningsnätverk med högre resiliens- och redundansnivå. Bitcoin kan hantera handel med miljontals dollar utan att kräva militärt skydd. Det är svårt att angripa nätverket eftersom det inte har någon central felkritisk systemdel som till exempel ett datacenter. Bitcoin skulle kunna vara ett intressant steg framåt när det gäller att säkra lokala och globala finanssystem.

Icon

Flexibel transparens

Alla bitcointransaktioner är offentliga och transparenta, och identiteten hos personen bakom en transaktion är privat som standard. Detta låter individer och organisationer använda flexibla regler för transparens. Ett företag kan till exempel välja att visa vissa transaktioner och saldon endast för vissa anställda, på samma sätt som en ideell organisation är fri att offentliggöra hur mycket den får in i dagliga och månatliga donationer.

Icon

Automatiserade lösningar

Automatiserade tjänster får i vanliga fall bära kostnader och hantera begränsningar hos kontant- eller kreditkortsbetalningar. Detta inkluderar alla former av varuautomater, från tågbiljetter till kaffeautomater. Bitcoin passar att användas i en ny generation av automatiserade tjänster för att sänka dessas driftskostnader. Tänk dig självkörande taxibilar eller en butik där du betalar utan att behöva vänta i kö. Många idéer är möjliga.