Bitcoin.org är ett projekt som finansieras av sin community. Donationer tas tacksamt emot och används för att förbättra webbplatsen.

Några Bitcoinord du kan träffa på

Bitcoin erbjuder ett nytt sätt att utföra betalningar och därför finns det några nya begrepp som kan komma att bli en del av ditt ordförråd.

Adress

En Bitcoinadress är lik en fysisk adress eller e-postadress. Adressen är den enda information du behöver ange för att någon ska kunna betala dig med Bitcoin. En viktig skillnad är att varje adress bara ska användas en gång.

Bit

Bit är en vanlig enhet som används för att beteckna en underenhet av en bitcoin. 1 000 000 bits är lika med 1 bitcoin (BTC). Det är ofta bekvämare att använda denna enhet för att ange pris på dricks, varor och tjänster.

Bitcoin

Bitcoin, med stor initialbokstav, används för att beskriva Bitcoin som koncept, eller nätverket i sin helhet. T.ex "Jag läste om Bitcoinprotokollet idag."
bitcoin - utan stor initialbokstav, används för att referera till bitcoin som betalningsenhet. T.ex "Jag skickade tio bitcoin idag." BTC eller XBT är vanliga referenser till valutaenheten bitcoin.

Blockkedja

Blockkedjan är en offentlig förteckning över Bitcointransaktioner i kronologisk ordning. Blockkedjan delas mellan alla Bitcoinanvändare. Den används för att verifiera att en transaktion är permanent och för att förhindra dubbelspendering.

Block

Ett block är en post i blockkedjan som innehåller och bekräftar många väntande transaktioner. I genomsnitt ungefär var tionde minut läggs ett nytt block med transaktioner till i slutet av blockkedjan genom grävning.

BTC

BTC är en vanlig enhet som används för att beteckna en bitcoin.

Bekräftelse

Bekräftelse betyder att en transaktion har bearbetats av nätverket och att det är mycket osannolikt att den hävs. En transaktion får en bekräftelse när den inkluderas i ett block och sedan för varje efterföljande block. Till och med en enda bekräftelse kan anses säker för transaktioner med små belopp. För större belopp som 10 000 SEK är det rimligt att vänta på 6 bekräftelser eller fler. Varje bekräftelse minskar exponentiellt risken för att transaktionen hävs.

Kryptografi

Kryptografi är den gren av matematiken som låter oss skapa matematiska bevis som ger en hög nivå av säkerhet. Internethandel och banker använder redan denna teknologi. I Bitcoins fall används kryptografi för att göra det omöjligt att spendera pengar från andras plånböcker eller att förvanska blockkedjan. Det kan också användas för att kryptera en plånbok så att den inte kan användas utan ett lösenord.

Dubbelspendering

Om en illvillig användare försöker vålla skada genom att spendera sina bitcoin på två olika platser samtidigt kallas det dubbelspendering. Bitcoingrävning och blockkedjan är till för att skapa konsensus i nätverket om vilken av de två transaktionerna som ska bekräftas och betraktas som giltig.

Hashtakt

Hashtakten är måttenheten för bitcoinnätverkets beräkningskapacitet. Bitcoinnätverket måste utföra intensiva matematiska operationer av säkerhetsskäl. När nätverket nådde en hashtakt på 10 Th/s innebar det att nätverket kunde utföra 10 biljoner beräkningar per sekund.

Grävning

Bitcoingrävning är processen att använda datorhårdvara till att utföra matematiska beräkningar åt Bitcoinnätverket för att bekräfta transaktioner och öka säkerheten. Som en belöning för sina tjänster får Bitcoingrävare samla in transaktionsavgifter för de transaktioner de bekräftar, tillsammans med nyskapade bitcoin. Grävning är en specialiserad och konkurrensutsatt marknad där belöningar delas upp enligt hur många beräkningar som utförs. Alla Bitcoinanvändare ägnar sig inte åt grävning och det är inte något enkelt sätt att tjäna pengar.

P2P

Icke-hierarkiskt (Peer-to-peer, P2P) syftar på system som fungerar som ett organiserat kollektiv genom att låta varje individ interagera direkt med de andra. I Bitcoins fall är nätverket uppbyggt på så sätt att varje användare vidarebefordrar andra användares transaktioner. Och viktigast av allt: det behövs ingen bank som tredje part.

Privat nyckel

En privat nyckel är en hemlig bit data som bevisar att du har rätt att spendera bitcoin från en viss plånbok genom en kryptografisk signatur. Din privata nyckel lagras på din dator om du använder en mjukvaruplånbok, och på någon server om du använder en webbplånbok. En privat nyckel får aldrig röjas eftersom den gör det möjligt att spendera bitcoin från dess motsvarande Bitcoinplånbok.

Signatur

En kryptografisk signatur är en matematisk mekanism som gör det möjligt för någon att bevisa ägandeskap. I Bicoins fall länkas en Bitcoinplånbok och dess privata nycklar ihop med hjälp av lite matematisk magi. När din Bitcoinmjukvara signerar en transaktion med den korrekta privata nyckeln kan hela nätverket se att signaturen matchar de bitcoin som spenderas. Däremot finns det inget sätt för någon utomstående att gissa din privata nyckel för att kunna stjäla dina bitcoin.

Plånbok

En Bitcoinplånbok kan sägas motsvara en fysisk plånbok på Bitcoinnätverket. Plånboken innehåller dina privata nycklar, som låter dig spendera de bitcoin som är tilldelade till den i blockkedjan. Varje bitcoinplånbok kan visa dig det sammanlagda saldot för plånboken och låter dig betala ett specifikt belopp till en specifik person, precis som en verklig plånbok. Jämför detta med exempelvis ett betalkort, där det istället är handlaren som drar pengar av dig.