Bitcoin.org är ett projekt som finansieras av sin community. Donationer tas tacksamt emot och används för att förbättra webbplatsen.

Säkra din plånbok

Precis som i den fysiska världen måste din plånbok säkras. Bitcoin gör det möjligt att överföra pengar vart som helst väldigt enkelt och låter dig har kontroll över dina pengar. Sådana fantastiska egenskaper orsakar också fantastiska säkerhetsbekymmer. Samtidigt kan Bitcoin tillhandahålla en väldigt hög nivå av säkerhet om det används på rätt sätt. Kom ihåg att det är ditt ansvar att införa bra rutiner för att skydda dina pengar.

Var försiktig när du använder nättjänster

Var försiktig med alla tjänster som är utformade för att spara dina pengar online. Många börser och onlineplånböcker har tidigare drabbats av säkerhetsintrång och sådana tjänster tillhandahåller fortfarande inte tillräcklig försäkring och säkerhet för att kunna spara dina pengar som en bank. Därför kanske du vill använda andra typer av Bitcoinplånböcker. Annars ska du använda dessa tjänster väldigt försiktigt. Att använda tvåfaktorautentisering rekommenderas starkt.

Små belopp för användning till vardags

En Bitcoinplånbok är som en plånbok med kontanter. Om du inte skulle gå omkring med tusen kronor i plånboken, ska du nog tänka likadant när det gäller din Bitcoinplånbok. Generellt sett är det bra att bara ha små belopp av bitcoin på sin dator, mobil eller server för användning till vardags och behålla resten av pengarna på en säkrare plats.

Säkerhetskopiera din plånbok

En säkerhetskopia som du förvarar på en säker plats kan skydda dig mot datorhaverier och många mänskliga misstag. Den kan också göra det möjligt att återställa din plånbok efter att din dator eller mobil stulits, om din plånbok är krypterad.

Säkerhetskopiera hela din plånbok

Vissa plånböcker använder många dolda privata nycklar internt. Om du bara har en säkerhetskopia av de privata nycklar för dina publika Bitcoinadresser, kan du eventuellt inte återställa stora delar av dina pengar från din säkerhetskopia.

Kryptera dina onlinesäkerhetskopior

En säkerhetskopia som sparas online löper stor risk att stjälas. Till och med en dator som är internetansluten är i riskzonen för skadlig programvara. Därmed är det en bra säkerhetsrutin att kryptera varje säkerhetskopia som sparas på en enhet som är nätverksansluten.

Använd många säkra platser

Centrala felkritiska systemdelar är dåliga när det gäller säkerhet. Om din säkerhetskopia inte är avhängig en enda plats, så är det mindre sannolikt att någon olycka förhindrar dig att återställa din plånbok. Du kanske också bö överväga att använda olika media som USB-minnen, papper eller CD-skivor.

Säkerhetskopiera regelbundet

Du måste säkerhetskopiera din plånbok regelbundet för att se till att alla aktuella bitcoinväxeladresser och alla nya bitcoinadresser du skapar finns med i säkerhetskopian. Men snart kommer alla program att använda plånböcker som bara behöver säkerhetskopieras en enda gång.

Kryptera din plånbok

Att kryptera sin plånbok eller smartphone gör det möjligt att ange ett lösenord som måste skrivas in för att ta ut några pengar. Det hjälper för att skydda mot tjuvar, även om det inte kan skydda mot tangentloggare i hårdvara eller mjukvara.

Glöm aldrig ditt lösenord

Du måste se till att aldrig glömma lösenordet, annars kommer dina pengar att vara borta för alltid. Till skillnad från din bank finns det väldigt små möjligheter att få tillbaka sitt lösenord när det handlar om Bitcoin. Du måste faktiskt komma ihåg ditt lösenord efter många år utan att ha använt det. Om du är osäker kanske du bör spara en papperskopia av lösenordet på ett säkert ställe, t.ex i ett kassaskåp.

Använd ett starkt lösenord

Ett lösenord som bara innehåller bokstäver eller identifierbara ord betraktas som väldigt svagt och lätt att knäcka. Ett starkt lösenord måste innehålla bokstäver, siffror, skiljetecken och ska bestå av minst 16 tecken. De säkraste lösenorden är de som genereras av program specifikt designade för detta. Ett starkt lösenord är oftast svårare att komma ihåg, så var noggrann när du memorerar det.

Offlineplånbok för sparkapital

En offlineplånbok, också kallad kallagring, erbjuder den högsta nivån av säkerhet för sparkapital. Det innebär att plånboken sparas på en säker plats som inte är ansluten till nätet. När det görs på korrekt sätt kan det ge ett väldigt bra skydd mot dataintrång. Det är också bra rutin att använda en offlineplånbok tillsammans med säkerhetskopior och kryptering. Här är en översikt av några tillvägagångssätt.

Offlinesignering av transaktioner

Det här tillvägagångssättet går ut på att låta två datorer ha åtkomst till delar av samma plånbok. Den första får inte vara ansluten till något nätverk. Det är den enda dator som har hela plånboken och som kan signera transaktioner. Den andra datorn är uppkopplad till nätverket men har en plånbok för enbart visning, som bara kan skapa osignerade transaktioner. På detta sätt kan du säkert skapa nya transaktioner med följande steg.

  1. Skapa en ny transaktion på onlinedatorn och spara den på ett USB-minne.
  2. Signera transaktionen med offlinedatorn.
  3. Skicka den signerade transaktionen med onlinedatorn.

Eftersom datorn som är ansluten till nätverket inte kan signera transaktioner kan den inte användas för att ta ut några pengar om den komprometteras. Armory kan användas för att signera transaktioner offline.

Hårdvaruplånböcker

Hårdvaruplånböcker är den bästa balansen mellan mycket hög säkerhet och enkelhet att använda. De är små enheter utformade från grunden för att vara en plånbok och inget annat. Ingen mjukvara kan installeras på dem, vilket gör dem väldigt säkra mot säkerhetshål och tjuvar på nätet. Enheterna tillåter säkerhetskopiering så att du kan återställa dina pengar om du tappar bort enheten.

Se till att din mjukvara alltid är uppdaterad

Genom att använda den senaste versionen av den bitcoinmjukvara du använder får du ta del av viktiga stabilitets- och säkerhetskorrigeringar. Uppdateringar kan förhindra problem av olika allvarlighetsgrad, inkludera nya användbara funktioner och hjälpa till att hålla din plånbok säker. Det är också viktigt att installera uppdateringar av all annan mjukvara på din dator eller mobil för att hålla plånbokens miljö säker.

Multisignatur som skydd mot stöld

Bitcoin inkluderar en multisignaturfunktion som gör det möjligt att kräva att en transaktion ges flera oberoende godkännanden innan den genomförs. Det kan användas av en organisation för att ge medlemmarna tillgång till kassan men samtidigt bara tillåta ett uttag om 3 av 5 medlemmar signerar transaktionen. Vissa webbplånböcker erbjuder också en multisignaturfunktion, som gör det möjligt för användaren att ha kontroll över sina pengar samtidigt som en tjuv förhindras att stjäla pengarna genom att kompromettera en enstaka enhet eller server.

Tänk över ditt testamente

Dina bitcoin kan gå förlorade för evigt om du inte har en reservplan för din familj och andra närstående. Om ingen vet var dina plånböcker eller lösenord finns när du är borta, är det omöjligt att komma åt dina pengar. Att lägga tid på detta kan göra stor skillnad.