Bitcoin.org är ett projekt som finansieras av sin community. Donationer tas tacksamt emot och används för att förbättra webbplatsen.

Skydda din integritet

Bitcoin uppfattas ofta som ett anonymt betalningsnätverk. Men i verkligheten är Bitcoin förmodligen det mest transparenta betalningsnätverket i världen. Samtidigt kan Bitcoin tillhandahålla en godtagbar integritetsnivå när det används på rätt sätt. Kom ihåg att det är ditt ansvar att införa bra rutiner för att skydda din integritet.

icon

Förstå Bitcoins spårbarhet

Bitcoin använder en nivå av transparens som de flesta människor inte är vana att hantera. Alla bitcointransaktioner är offentliga, spårbara och sparas permanent i bitcoinnätverket. Bitcoinadresser är den enda information som används för att definera var bitcoin finns och vart de skickas. Dessa adresser skapas privat av varje användares plånbok. Så fort en adress används blir den dock märkt av historiken hos alla transaktioner den är involverad i. Vem som helst kan se saldo och alla transaktioner för vilken adress som helst. Eftersom användare normalt sett måste avslöja sin identitet för att kunna ta emot tjänster och varor kan bitcoinadresser inte förbli helt anonyma. Eftersom blockkedjan är permanent är det viktigt att komma ihåg att något som inte går att spåra idag, kan bli trivialt enkelt att spåra i framtiden. Av dessa skäl ska bitcoinadresser bara användas en gång och användare måste vara försiktiga med att inte avslöja sina adresser.

icon

Använd nya adresser för att ta emot betalningar

För att skydda din integritet bör du använda en ny Bitcoinadress varje gång du tar emot en betalning. Du kan dessutom använda olika plånböcker för olika ändamål. På så sätt kan du isolera dina transaktioner så att det inte är möjligt att associera dem med varandra. Personer som skickar pengar till dig kan inte se vilka andra Bitcoinadresser du äger och vad du gör med dem. Detta är antagligen det viktigaste rådet att komma ihåg.

icon

Var försiktig på offentliga platser

Såvida din avsikt inte är att ta emot offentliga donationer eller betalningar med full transparens är det inte någon bra idé när det gäller integritet att publicera en bitcoinadress på någon offentlig plats så som en webbplats eller socialt nätverk. Om du ändå väljer att göra det, kom då ihåg att om du flyttar pengar från den adressen till någon av dina andra adresser blir de i sin tur märkta av historiken hos den offentligt kända adressen. Du ska också vara försiktig och inte publicera någon information om dina transaktioner eller inköp som gör det möjligt för någon att identifiera dina bitcoinadresser.

icon

Din IP-adress kan loggas

Eftersom Bitcoinnätverket är ett icke-hierarkiskt nätverk (peer-to-peer), är det möjligt att lyssna efter transaktioner och logga deras IP-adresser. Klienter som utgör fullständiga noder vidarebefordrar alla användares transaktioner precis som sina egna. Det gör att det kan vara svårt att hitta källan för en viss transaktion, och det går att missta vilken Bitcoinnod som helst som källan för en transaktion trots att den inte är det. Du kan överväga att dölja din IP-adress med ett verktyg som Tor så att den inte kan loggas.

icon

Begränsningar hos mixertjänster

Vissa onlinetjänster som kallas mixertjänster erbjuder att spårbarheten mellan användare mixas genom att ta emot och skicka tillbaka samma belopp men använda olika bitcoinadresser. Det är viktigt att påpeka att legaliteten hos sådana tjänster kan variera och att olika lagar gäller i olika jurisdiktioner. Sådana tjänster kräver också att du litar på att personerna som driver tjänsten inte förlorar eller stjäl dina pengar och inte sparar en logg över dina begäran. Även om mixertjänster kan bryta spårbarheten för små belopp, blir det gradvis mycket svårare att åstadkomma samma sak för större transaktioner.

icon

Framtida förbättringar

Många förbättringar kan väntas i framtiden för att förbättra integritet. Till exempel pågår det arbete med betalningsmeddelande-API:t för att undvika att samtidigt märka flera adresser vid en betalning. Bitcoin Cores växel-adresser kan komma att implementeras i andra plånböcker med tiden. Grafiska gränssnitt kanske kan förbättras för att skapa användarvänliga funktioner för betalningsbegäran och avråda från återanvändning av adresser. Diverse arbete och forskning pågår för att utveckla möjliga utökade integritetsfunktioner, för att till exempel kunna sätta samman transaktioner från slumpmässiga användare.