Bitcoin.org-ը համայնքի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, և նվիրատվությունները ողջունելի են և ուղղվում են կայքի բարելավմանը։

Armory

Armory-ն առաջադեմ Բիթքոյն ծրագրակազմ է, որն ընդլայնում է իր հնարավորությունները Բիթքոյնի փորձառու օգտատերերի համար: Այն առաջարկում է պահուստավորման և գաղտնագրման բազմաթիվ հնարավորություններ, ինչպես նաև թույլ է տալիս անցանց համակարգիչներում միջոցները պահել անվտանգ սառը պահեստում։

Գործառույթներ:

checked

Ամբողջական հանգույց

information
×
Ամբողջական հանգույց:
Որոշ դրամապանակներ ամբողջովին վավերացնում են գործառնություններն ու բլոկները: Գրեթե բոլոր ամբողջական հանգույցներն օգնում են ցանցին՝ ընդունելով այլ ամբողջական հանգույցներից գործառնություններ ու բլոկներ, վավերացնելով այդ գործառնություններն ու բլոկները, այնուհետև դրանք փոխանցելով հետագա ամբողջական հանգույցներին:
checked

Հնաժառանգ հասցեներ (Legacy Addresses)

information
×
Հնաժառանգ հասցեներ (Legacy Addresses):
Դրամապանակներից շատերը հնարավորություն ունեն միջոցներ ուղարկել և ստանալ Բիթքոյնի հնաժառանգ հասցեներով: Հնաժառանգ հասցեները սկսվում են 1-ով կամ 3-ով (ի տարբերություն bc1-ով սկսվող հասցեների): Առանց հնաժառանգ հասցեի հետ համատեղելիության, Դուք չեք կարող ստանալ բիթքոյն հին դրամապանակներից կամ փոխանակումներից:
checked

Բազմաստորագրություն

information
×
Բազմաստորագրություն:
Որոշ դրամապանակներ կարող են պահանջել մեկից ավելի բանալի՝ գործառնությունը թույլատրելու համար: Սա կարող է կիրառվել պատասխանատվությունը և վերահսկողությունը մի քանի կողմերի միջև բաժանելու համար:
checked

SegWit (Segregated Witness, բառացի՝ առանձնացված վկա)

information
×
SegWit (Segregated Witness, բառացի՝ առանձնացված վկա):
Որոշ դրամապանակներ համատեղելի են SegWit-ի հետ, որն ավելի արդյունավետ է օգտագործում բլոկների շղթայի ծավալը: Սա օգնում է նվազեցնել վճարները՝ նպաստելով Բիթքոյնի ցանցի մասշտաբավորմանը և հիմք է դնում երկրորդ շերտով լուծումների համար, ինչպիսին Կայծակնային ցանցն է։

Լավ

Ընդունելի

Ուշադրություն

Չեզոք

Ձեր դրամական միջոցների վերահսկողություն

Այս դրամապանակը հնարավորություն է տալիս լիովին վերահսկել Ձեր բիթքոյնները: Սա նշանակում է, որ ոչ մի երրորդ կողմ չի կարող սառեցնել կամ կորցնել Ձեր միջոցները: Այնուամենայնիվ, Դուք եք պատասխանատու Ձեր դրամապանակի ավտանգության ապահովման և պահուստավորման համար:

Ամբողջական վավերացում

Այս դրամապանակը պահանջում է տեղադրել ամբողջական հանգույց-ծրագրակազմ, որը վավերացնում և փոխանցում է գործառնությունները Բիթքոյնի ցանցում: Սա նշանակում է, որ վճարումները ստուգելիս կամ հաստատելիս երրորդ կողմի հանդեպ վստահություն չի պահանջվում: Ամբողջական հանգույցներն ապահովում են անվտանգության ամենաբարձր մակարդակը և կարևոր են ցանցը պաշտպանելու համար: Այնուամենայնիվ, դրանք պահանջում են ավելի շատ ծավալ (ավելի քան 350 ԳԲ), թողունակություն և սկզբնական համաժամեցման ավելի երկար ժամանակ:

Հիմնական թափանցիկություն

Այս դրամապանակի մշակողները հրապարակում են ծրագրակազմի ընթացիկ ծրագիրը: Սա նշանակում է, որ աշխարհի ցանկացած ծրագրավորող կարող է ստուգել այն: Այնուամենայնիվ, Դուք պետք է վստահեք այս դրամապանակի մշակողներին վերջնական ծրագրակազմը տեղադրելիս կամ թարմացնելիս, քանի որ այն կառուցված չէ դետերմինիստականորեն, ինչպես Բիթքոյնի միջուկը:

Խոցելի միջավայր

Այս դրամապանակը կարող է բեռնվել վնասարար ծրագրերի համար խոցելի համակարգիչներում: Ձեր համակարգչի անվտանգությունը, ուժեղ անցաբառի օգտագործումը, Ձեր միջոցների մեծ մասը սառը պահեստ տեղափոխելը կամ երկգործոն նույնականացման հնարավորությունը կարող են բարդացնել Ձեր բիթքոյնները գողանալու գործընթացը:

Բարելավված գաղտնիություն

Կանխում է Ձեր վճարումների լրտեսումը

Այս դրամապանակը բարդացնում է Ձեր հաշվեկշռի և վճարումների լրտեսումը պտտվող հասցեների միջոցով: Սակայն, ամեն անգամ վճարում պահանջելիս Դուք պետք է օգտագործեք նոր Բիթքոյն հասցե։

Խուսափում է տեղեկատվության հրապարակումից

Վճարում ստանալիս կամ ուղարկելիս այս դրամապանակը տեղեկատվություն չի հրապարակում ցանցի օգտատերերին:

Tor-ը կարող է օգտագործվել

Այս դրամապանակը թույլ է տալիս տեղադրել և օգտագործել Tor-ը որպես միջնորդ մարմին, որպեսզի թույլ չտա հարձակվողներին կամ համացանցի ծառայություններ մատուցողներին (Internet service providers) Ձեր վճարումները կապել Ձեր IP հասցեին:

Վճարումների բացարձակ վերահսկողություն

Այս դրամապանակը տալիս է վճարումները լիովին վերահսկելու հնարավորություն: Սա նշանակում է, որ այս դրամապանակը թույլ է տալիս փոխել վճարները RBF («Փոխարինում ըստ վճարի») գործառույթի կամ CPFP (բառացի՝ «Երեխան վճարում է ծնողների համար») գործառույթի օգնությամբ դրամական միջոցների ուղարկումից հետո: Այս դրամապանակը նաև տրամադրում է վճարների առաջարկներ, որոնք հիմնված են ցանցի ընթացիկ պայմանների վրա, որպեսզի Ձեր գործառնությունները հաստատվեն ժամանակին և առանց ավելորդ վճարումներ կատարելու։

Նմանատիպ Դրամապանակներ

Տեսակավորել ըստ:

Similar wallets

Վերահսկողություն

Վավերացում

Թափանցիկություն

Միջավայր

Գաղտնիություն

Վճարումներ

Armory Armory
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Armory Armory
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Armory Armory
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
BitBox02 BitBox02
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Bitcoin Core Bitcoin Core
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Core Bitcoin Core
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Core Bitcoin Core
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Knots Bitcoin Knots
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Knots Bitcoin Knots
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Knots Bitcoin Knots
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Wallet Bitcoin Wallet
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Coldcard Coldcard
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Edge Mobile Wallet Edge
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Edge Mobile Wallet Edge
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Electrum Electrum
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Electrum Electrum
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Electrum Electrum
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Electrum Electrum
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Jade Jade
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
KeepKey KeepKey
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Ledger Nano S Ledger Nano S
Լավ
Չեզոք
Ընդունելի
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Mycelium Mycelium
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Passport Passport
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Sparrow Wallet Sparrow
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Sparrow Wallet Sparrow
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Sparrow Wallet Sparrow
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Specter Desktop Specter
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Specter Desktop Specter
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Specter Desktop Specter
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Trezor Model T Trezor Model T
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Trezor One Trezor One
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Unstoppable Unstoppable
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Unstoppable Unstoppable
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Wasabi Wallet Wasabi
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ընդունելի
Wasabi Wallet Wasabi
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ընդունելի
Wasabi Wallet Wasabi
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ընդունելի

Լավ

Ընդունելի

Ուշադրություն

Չեզոք