Bitcoin.org-ը համայնքի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, և նվիրատվությունները ողջունելի են և ուղղվում են կայքի բարելավմանը։

BitPay Wallet

BitPay-ը HD-բազմաստորագրություն ունեցող դրամապանակն է, որն ի սկզբանե ստեղծվել է BitPay-ի միջոցներն անվտանգ պահելու համար: BitPay-ն աշխատում է բազմաթիվ անձնական և համօգտագործվող դրամապանակների, ինչպես նաև թեստային ցանցի և ամբողջական վճարման արձանագրության հետ: Անհատական BWS հանգույցը կարող է օգտագործվել շատ բարձր մակարդակի անվտանգության և գաղտնիության համար:

Գործառույթներ:

checked

Հնաժառանգ հասցեներ (Legacy Addresses)

information
×
Հնաժառանգ հասցեներ (Legacy Addresses):
Դրամապանակներից շատերը հնարավորություն ունեն միջոցներ ուղարկել և ստանալ Բիթքոյնի հնաժառանգ հասցեներով: Հնաժառանգ հասցեները սկսվում են 1-ով կամ 3-ով (ի տարբերություն bc1-ով սկսվող հասցեների): Առանց հնաժառանգ հասցեի հետ համատեղելիության, Դուք չեք կարող ստանալ բիթքոյն հին դրամապանակներից կամ փոխանակումներից:
checked

Բազմաստորագրություն

information
×
Բազմաստորագրություն:
Որոշ դրամապանակներ կարող են պահանջել մեկից ավելի բանալի՝ գործառնությունը թույլատրելու համար: Սա կարող է կիրառվել պատասխանատվությունը և վերահսկողությունը մի քանի կողմերի միջև բաժանելու համար:

Լավ

Ընդունելի

Ուշադրություն

Չեզոք

Ձեր դրամական միջոցների վերահսկողություն

Այս դրամապանակը հնարավորություն է տալիս լիովին վերահսկել Ձեր բիթքոյնները: Սա նշանակում է, որ ոչ մի երրորդ կողմ չի կարող սառեցնել կամ կորցնել Ձեր միջոցները: Այնուամենայնիվ, Դուք եք պատասխանատու Ձեր դրամապանակի ավտանգության ապահովման և պահուստավորման համար:

Կենտրոնացված վավերացում

Այս դրամապանակը կանխադրված կերպով (by default) հիմնված է կենտրոնացված ծառայության վրա: Սա նշանակում է, որ վստահելի երրորդ կողմը վճարումները չպետք է թաքցնի կամ կեղծի։

Հիմնական թափանցիկություն

Այս դրամապանակի մշակողները հրապարակում են ծրագրակազմի ընթացիկ ծրագիրը: Սա նշանակում է, որ աշխարհի ցանկացած ծրագրավորող կարող է ստուգել այն: Այնուամենայնիվ, Դուք պետք է վստահեք այս դրամապանակի մշակողներին վերջնական ծրագրակազմը տեղադրելիս կամ թարմացնելիս, քանի որ այն կառուցված չէ դետերմինիստականորեն, ինչպես Բիթքոյնի միջուկը:

Անվտանգ միջավայր

Այս դրամապանակը բեռնվում է բջջային հեռախոսներում, որտեղ հավելվածները սովորաբար մեկուսացված են: Սա ապահովում է վնասարար ծրագրակազմից լավ պաշտպանություն, չնայած բջջային հեռախոսները սովորաբար ավելի հեշտ է գողանալ կամ կորցնել: Գաղտնաագրելով Ձեր բջջային հեռախոսը և պահուստավորելով Ձեր դրամապանակը Դուք կարող եք նվազեցնել վերոնշյալ ռիսկերը։

Հիմնական գաղտնիություն

Կանխում է Ձեր վճարումների լրտեսումը

Այս դրամապանակը բարդացնում է Ձեր հաշվեկշռի և վճարումների լրտեսումը պտտվող հասցեների միջոցով: Սակայն, ամեն անգամ վճարում պահանջելիս Դուք պետք է օգտագործեք նոր Բիթքոյն հասցե։

Հրապարակում է տեղեկատվություն երրորդ կողմին

Այս դրամապանակն օգտագործում է կենտրոնական սերվերներ, որոնք կարող են իրար հետ կապել Ձեր վճարումները և մուտքագրել Ձեր IP հասցեն:

Tor-ի հետ անհամատեղելիություն

Այս դրամապանակը Ձեզ թույլ չի տալիս օգտագործել Tor-ը, որպեսզի հարձակվողները կամ համացանցի ծառայություններ մատուցողները չկարողանան կապել Ձեր վճարումները Ձեր IP հասցեի հետ:

Դինամիկ վճարների չեղարկման հնարավորություն

Այս դրամապանակը տրամադրում է վճարների առաջարկներ, որոնք հիմնված են ցանցի ընթացիկ պայմանների վրա, որոնք դուք կարող եք անտեսել: Սա նշանակում է, որ այս դրամապանակը կօգնի Ձեզ ընտրել համապատասխան վճարը, որպեսզի Ձեր գործառնությունները ժամանակին հաստատվեն՝ առանց որևէ ավելորդ վճարումներ կատարելու, սակայն Ձեզ հնարավորություն է տալիս չեղարկել առաջարկը։

Նմանատիպ Դրամապանակներ

Տեսակավորել ըստ:

Similar wallets

Վերահսկողություն

Վավերացում

Թափանցիկություն

Միջավայր

Գաղտնիություն

Վճարումներ

Armory Armory
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Armory Armory
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Armory Armory
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
BitBox02 BitBox02
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Bitcoin Core Bitcoin Core
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Core Bitcoin Core
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Core Bitcoin Core
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Knots Bitcoin Knots
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Knots Bitcoin Knots
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Knots Bitcoin Knots
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Wallet Bitcoin Wallet
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Coldcard Coldcard
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Edge Mobile Wallet Edge
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Edge Mobile Wallet Edge
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Electrum Electrum
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Electrum Electrum
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Electrum Electrum
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Electrum Electrum
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Jade Jade
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
KeepKey KeepKey
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Ledger Nano S Ledger Nano S
Լավ
Չեզոք
Ընդունելի
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Mycelium Mycelium
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Passport Passport
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Seedsigner Seedsigner
Լավ
Չեզոք
Լավ
Ընդունելի
Չեզոք
Չեզոք
Sparrow Wallet Sparrow
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Sparrow Wallet Sparrow
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Sparrow Wallet Sparrow
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Specter Desktop Specter
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Specter Desktop Specter
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Specter Desktop Specter
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Trezor Model T Trezor Model T
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Trezor One Trezor One
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Unstoppable Unstoppable
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Unstoppable Unstoppable
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Wasabi Wallet Wasabi
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ընդունելի
Wasabi Wallet Wasabi
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ընդունելի
Wasabi Wallet Wasabi
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ընդունելի

Լավ

Ընդունելի

Ուշադրություն

Չեզոք