Bitcoin.org-ը համայնքի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, և նվիրատվությունները ողջունելի են և ուղղվում են կայքի բարելավմանը։

Blockstream Green

Blockstream Green is a simple to use, multi-platform and open-source bitcoin wallet designed to adapt to your needs as they evolve through your self-custody journey. Green offers singlesig, as well as 2FA protected multisig accounts, and it can be paired with your favorite hardware wallet.

Գործառույթներ:

checked

Երկգործոն նույնականացում

information
×
Երկգործոն նույնականացում:
Երկգործոն նույնականացումը (2FA) Ձեր դրամապանակին հավելյալ անվտանգություն ավելացնելու միջոց է: Առաջին «գործոնը» Ձեր դրամապանակի գաղտնաբառն է: Երկրորդ «գործոնը» տեքստային հաղորդագրության կամ բջջային սարքի հավելվածից ստացված հաստատման կոդն է: Երկգործոն նույնականացումը իմաստայնորեն նման է թոկեն անվտանգության սարքին, որը որոշ երկրներում բանկերը պահանջում են ինտերնետ բանկինգի համար: Վերջինիս դեպքում հավանական է, որ տվյալ ծառայությունը մատուցելու համար լինի վստահված երրորդ կողմի հասանելիության անհրաժեշտություն։
checked

Bech32

information
×
Bech32:
Bech32-ն հասցեի հատուկ ձևաչափ է, որը հնարավոր է դարձել SegWit-ի շնորհիվ (հավելյալ տեղեկության համար տես՝ SegWit-ի գործառույթների նկարագրությունը): Այս հասցեի ձևաչափը նաև հայտնի է որպես «bc1 հասցեներ»: Որոշ Բիթքոյն դրամապանակներ և ծառայություններ դեռ համատեղելի չեն դեպի Bech32 հասցեներ միջոցներ ուղարկելու կամ Bech32 հասցեներից միջոցներ ստանալու գործառույթի հետ։
checked

Ֆիզիկական (սարքային ապահովման) դրամապանակ

information
×
Ֆիզիկական (սարքային ապահովման) դրամապանակ:
Որոշ դրամապանակներ, բացի ֆիզիկական (սարքային ապահովման) դրամապանակին ուղարկելու հնարավորությունից, կարող են կապակցվել և միանալ դրանց: Թեև գրեթե բոլոր դրամապանակները կարող են ուղարկել ֆիզիկական (սարքային ապահովման) դրամապանակին, մեկի հետ կապակցվելու հնարավորությունը եզակի գործառույթ է։ Այս գործառույթը թույլ է տալիս դրամական միջոցներ ուղարկել և ստանալ անմիջապես ֆիզիկական (սարքային ապահովման) դրամապանակից։
checked

Հնաժառանգ հասցեներ (Legacy Addresses)

information
×
Հնաժառանգ հասցեներ (Legacy Addresses):
Դրամապանակներից շատերը հնարավորություն ունեն միջոցներ ուղարկել և ստանալ Բիթքոյնի հնաժառանգ հասցեներով: Հնաժառանգ հասցեները սկսվում են 1-ով կամ 3-ով (ի տարբերություն bc1-ով սկսվող հասցեների): Առանց հնաժառանգ հասցեի հետ համատեղելիության, Դուք չեք կարող ստանալ բիթքոյն հին դրամապանակներից կամ փոխանակումներից:
checked

SegWit (Segregated Witness, բառացի՝ առանձնացված վկա)

information
×
SegWit (Segregated Witness, բառացի՝ առանձնացված վկա):
Որոշ դրամապանակներ համատեղելի են SegWit-ի հետ, որն ավելի արդյունավետ է օգտագործում բլոկների շղթայի ծավալը: Սա օգնում է նվազեցնել վճարները՝ նպաստելով Բիթքոյնի ցանցի մասշտաբավորմանը և հիմք է դնում երկրորդ շերտով լուծումների համար, ինչպիսին Կայծակնային ցանցն է։

Լավ

Ընդունելի

Ուշադրություն

Չեզոք

Ձեր դրամական միջոցների վերահսկողություն

Այս դրամապանակը հնարավորություն է տալիս լիովին վերահսկել Ձեր բիթքոյնները: Սա նշանակում է, որ ոչ մի երրորդ կողմ չի կարող սառեցնել կամ կորցնել Ձեր միջոցները: Այնուամենայնիվ, Դուք եք պատասխանատու Ձեր դրամապանակի ավտանգության ապահովման և պահուստավորման համար:

Կենտրոնացված վավերացում

Այս դրամապանակը կանխադրված կերպով (by default) հիմնված է կենտրոնացված ծառայության վրա: Սա նշանակում է, որ վստահելի երրորդ կողմը վճարումները չպետք է թաքցնի կամ կեղծի։

Հիմնական թափանցիկություն

Այս դրամապանակի մշակողները հրապարակում են ծրագրակազմի ընթացիկ ծրագիրը: Սա նշանակում է, որ աշխարհի ցանկացած ծրագրավորող կարող է ստուգել այն: Այնուամենայնիվ, Դուք պետք է վստահեք այս դրամապանակի մշակողներին վերջնական ծրագրակազմը տեղադրելիս կամ թարմացնելիս, քանի որ այն կառուցված չէ դետերմինիստականորեն, ինչպես Բիթքոյնի միջուկը:

Անվտանգ միջավայր

Այս դրամապանակը բեռնվում է բջջային հեռախոսներում, որտեղ հավելվածները սովորաբար մեկուսացված են: Սա ապահովում է վնասարար ծրագրակազմից լավ պաշտպանություն, չնայած բջջային հեռախոսները սովորաբար ավելի հեշտ է գողանալ կամ կորցնել: Գաղտնաագրելով Ձեր բջջային հեռախոսը և պահուստավորելով Ձեր դրամապանակը Դուք կարող եք նվազեցնել վերոնշյալ ռիսկերը։

Հիմնական գաղտնիություն

Կանխում է Ձեր վճարումների լրտեսումը

Այս դրամապանակը բարդացնում է Ձեր հաշվեկշռի և վճարումների լրտեսումը պտտվող հասցեների միջոցով: Սակայն, ամեն անգամ վճարում պահանջելիս Դուք պետք է օգտագործեք նոր Բիթքոյն հասցե։

Հրապարակում է տեղեկատվություն երրորդ կողմին

Այս դրամապանակն օգտագործում է կենտրոնական սերվերներ, որոնք կարող են իրար հետ կապել Ձեր վճարումները և մուտքագրել Ձեր IP հասցեն:

Tor-ը կարող է օգտագործվել

Այս դրամապանակը թույլ է տալիս տեղադրել և օգտագործել Tor-ը որպես միջնորդ մարմին, որպեսզի թույլ չտա հարձակվողներին կամ համացանցի ծառայություններ մատուցողներին (Internet service providers) Ձեր վճարումները կապել Ձեր IP հասցեին:

Վճարումների բացարձակ վերահսկողություն

Այս դրամապանակը տալիս է վճարումները լիովին վերահսկելու հնարավորություն: Սա նշանակում է, որ այս դրամապանակը թույլ է տալիս փոխել վճարները RBF («Փոխարինում ըստ վճարի») գործառույթի կամ CPFP (բառացի՝ «Երեխան վճարում է ծնողների համար») գործառույթի օգնությամբ դրամական միջոցների ուղարկումից հետո: Այս դրամապանակը նաև տրամադրում է վճարների առաջարկներ, որոնք հիմնված են ցանցի ընթացիկ պայմանների վրա, որպեսզի Ձեր գործառնությունները հաստատվեն ժամանակին և առանց ավելորդ վճարումներ կատարելու։

Նմանատիպ Դրամապանակներ

Տեսակավորել ըստ:

Similar wallets

Վերահսկողություն

Վավերացում

Թափանցիկություն

Միջավայր

Գաղտնիություն

Վճարումներ

Armory Armory
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Armory Armory
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Armory Armory
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
BitBox02 BitBox02
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Bitcoin Core Bitcoin Core
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Core Bitcoin Core
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Core Bitcoin Core
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Knots Bitcoin Knots
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Knots Bitcoin Knots
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Knots Bitcoin Knots
Լավ
Լավ
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Bitcoin Wallet Bitcoin Wallet
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Bither Bither
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
BitPay Wallet BitPay
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Coldcard Coldcard
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Edge Mobile Wallet Edge
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Edge Mobile Wallet Edge
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Electrum Electrum
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Electrum Electrum
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Electrum Electrum
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Electrum Electrum
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Green Green
Լավ
Ուշադրություն
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Լավ
Blockstream Jade Jade
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
KeepKey KeepKey
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Ledger Nano S Ledger Nano S
Լավ
Չեզոք
Ընդունելի
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Mycelium Mycelium
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Passport Passport
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Sparrow Wallet Sparrow
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Sparrow Wallet Sparrow
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Sparrow Wallet Sparrow
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Specter Desktop Specter
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Specter Desktop Specter
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Specter Desktop Specter
Լավ
Լավ
Ընդունելի
Ուշադրություն
Լավ
Լավ
Trezor Model T Trezor Model T
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Trezor One Trezor One
Լավ
Չեզոք
Լավ
Լավ
Չեզոք
Չեզոք
Unstoppable Unstoppable
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Unstoppable Unstoppable
Լավ
Ընդունելի
Լավ
Ընդունելի
Ընդունելի
Ընդունելի
Wasabi Wallet Wasabi
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ընդունելի
Wasabi Wallet Wasabi
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ընդունելի
Wasabi Wallet Wasabi
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ուշադրություն
Լավ
Ընդունելի

Լավ

Ընդունելի

Ուշադրություն

Չեզոք