Bitcoin.org is a community funded project, donations are appreciated and used to improve the website.

Nekaj izrazov, ki jih lahko srečate

Bitcoin ponuja nov način plačevanja, kar pomeni, da boste morda morali v svoj besednjak zapisati kakšno novo besedo ali izraz. A brez skrbi, tudi skromna televizija je ustvarjala nove izraze, na katere smo se navadili!

Naslov

Bitcoin naslov deluje podobno poštnemu ali elektronskemu naslovu. Naslov je edina informacija, ki jo potrebujete, da nekomu pošljete novce. Pomembna razlika pa je, da je za vsako nakazilo priporočljivo uporabiti nov naslov.

Bit

Bit is a common unit used to designate a sub-unit of a bitcoin - 1,000,000 bits is equal to 1 bitcoin (BTC). This unit is usually more convenient for pricing tips, goods and services.

Bitcoin

Beseda "bitcoin" lahko pomeni koncept bitcoina ali pa celotno omrežje bitcoina, npr. "Danes sem se veliko naučil o protokolu bitcoin." Pomeni pa lahko tudi obračunsko ("denarno") enoto, npr. "Danes sem poslal 3 bitcoine"; v tem kontekstu se pogosto uporablja okrajšava BTC ali XBT.

Veriga blokov

Veriga blokov je javni zapisnik vseh bitcoin nakazil v časovnem vrstnem redu. Vsi uporabniki dostopajo do verige blokov in jo hranijo. Njen namen je preverjanje trajnosti nakazil in preprečevanje dvojnega trošenja.

Blok

Blok je zapis v verigi blokov, ki vsebuje in potrjuje nakazila. V povprečju vsakih 10 minut nastane nov blok in se doda na rep verige blokov; nastajanju novih blokov pravimo rudarjenje.

BTC

BTC je osnovna enota valute bitcoin. Ta oznaka se uporablja kot ₿ - podobno kot EUR za euro ali €.

Potrditev

Potrditev pomeni, da je nakazilo obdelalo omrežje in ni več verjetno, da bi to nakazilo postalo neveljavno ali stornirano. Nakazilo prejme prvo potrditev, ko se vključi v blok, in nadaljnje za vsak nadaljnji blok, ki nastane v verigi blokov. Nakazila z manjšimi zneski lahko obravnavate kot potrjena in varna že po prvi potrditvi, pri večjih zneskih (recimo 1000 EUR ali več) pa je običajno smiselno počakati na 6 potrditev ali več. Z novimi potrditvami tveganje za stornacijo nakazila eksponentno pada.

Kriptografija

Kriptografija je veja matematike, ki nam daje matematične dokaze za visoko stopnjo varnosti. Internetno poslovanje in bančništvo kriptografijo že dolgo s pridom uporablja praktično na vsakem koraku. Pri bitcoinu kriptografija preprečuje nepooblaščenim osebam trošenje tujih novcev ali neveljavne vnose v verigo blokov. Uporablja se tudi za šifriranje denarnice, da se le-te ne da uporabljati brez gesla.

Dvojno trošenje

Dvojno trošenje je dogodek, ko skuša zlonameren uporabnik poslati iste novce na dva različna naslova. Rudarjenje in veriga blokov obstajata z namenom doseganja soglasja v omrežju glede tega, katero od teh dveh konfliktnih nakazil bo potrjeno in bo torej obveljalo kot veljavno.

Hitrost zgoščevanja

Hitrost zgoščevanja je mera procesne moči omrežja bitcoin. Omrežje bitcoin za svojo varnost izvaja intenzivne matematične operacije. Hitrost 10 Ph/s pomeni, da omrežje opravi deset milijonov milijard operacij vsako sekundo.

Rudarjenje

Rudarjenje bitcoinov je proces, kjer računalniška strojna oprema izvaja matematične izračune, preko katerih omrežje Bitcoin potrjuje nakazila. S tem se tudi poveča varnost sistema. Bitcoin rudarji lahko za nagrado poberejo prispevke, plačane pri nakazilih, ki jih potrdijo, skupaj z novo nastalimi bitcoini. Rudarjenje je specializiran in konkurenčen trg, kjer se nagrade delijo glede na število opravljenih izračunov. Seveda se vsi uporabniki bitcoina ne ukvarjajo z rudarjenjem, saj to nikakor ni lahka pot do zaslužka.

Vrstniški sistemi (P2P)

Izraz "vrstniški sistem" se nanaša na sisteme, ki delujejo kot organizirana skupnost in komunicirajo neposredno drug z drugim. Tudi omrežje bitcoin je zgrajeno tako, da lahko vsak uporabnik posreduje nakazila drugih uporabnikov. Tako ni potrebe po posrednikih, kot so banke, kar je bistvenega pomena za delovanje bitcoina.

Zasebni ključ

Zasebni ključ je skriven podatek, ki vam daje možnost in pravico potrošiti novce v določeni denarnici s pomočjo kriptografskega podpisa. Zasbni ključi vam v resnici dajejo lastništvo bitcoinov. Vaši zasebni ključi so shranjeni na vašem računalniku, če uporabljate programsko denarnico. Če uprabljate spletno denarnico, so shranjeni na oddaljenem strežniku. Zasebnih ključev ne smete nikoli razkriti nikomur, ker omogočajo trošenje vaših bitcoinov.

Podpis

Kriptografski podpis je matematičen mehanizem, ki omogoča dokazovanje lastništva. V primeru bitcoina je denarnica s svojimi zasebnimi ključi povezana s pomočjo matematike. Ko vaša bitcoin aplikacija podpiše nakazilo s primernim zasebnim ključem, lahko vsakdo v omrežju preveri, da podpis ustreza bitcoinom, ki jih to nakazilo troši; ni pa kljub temu nobenega načina, da bi kdorkoli na podlagi podpisa ugotovil vaš zasebni ključ in tako ukradel vaše novce.

Denarnica

Bitcoin denarnica ima v omrežju bitcoin enako vlogo kot običajna denarnica v običajnem plačilnem prometu. V denarnici so shranjeni vaši zasebni ključi, ki vam omogočajo uporabo novcev, ki so v verigi blokov dodeljeni vaši denarnici. Bitcoin denarnica vam lahko prikaže stanje, tj. količino novcev v denarnici, in vam omogoča plačila konkretnih zneskov konkretnim osebam -- kot običajna denarnica. V tem se sistem bitcoin razlikuje od kreditnih kartic, kjer plačila zaračunavajo in sprožijo trgovci.