Bitcoin.org фінансується спільнотою. Пожертвування дуже цінуються та використовуються для покращення роботи сайту.

Деякі біткойн-терміни, про які ви можливо чули

Біткойн впроваджує новий підхід до платежів, а це означає, що ваш словниковий запас поповниться новими слівцями. Не хвилюйтесь, навіть скромне телебачення створює нові слова!

Адреса

Біткойн-адреса подібна до фізичної чи електронної адреси. Це єдина інформація, яку вам необхідно передати тому, хто надсилатиме вам біткоїни. Проте, важлива відмінність полягає у тому, що кожна адреса повинна використовуватись тільки для однієї транзакції.

Біт

Біт - загальноприйнята одиниця, що використовується для позначення субодиниць біткоїну - 1 000 000 бітів дорівнює 1 біткойн (BTC або ₿). Ця одиниця зазвичай більш зручна для встановлення вартості чайових, товарів та послуг.

Біткойн

Біткойн з великої літери використовується для опису ідеї Біткойн, або системи в цілому, наприклад: "Сьогодні я вивчав інформацію про протокол Біткойн".
біткойн з маленької літери використовується для опису біткоїну в якості розрахункової одиниці, наприклад: "Сьогодні я надіслав десять біткоїнів"; також часто використовується його абревіатура - BTC або XBT.

Ланцюжок блоків

Ланцюжок блоків - це публічний запис біткойн-транзакцій у хронологічному порядку. Ланцюжок блоків єдиний для усіх біткойн-кристувачів. Він використовується для перевірки незмінності біткойн-транзакцій та запобігання повторному витрачанню.

Блок

Блок - це запис у ланцюжку блоків, що містить та підтверджує багато транзакцій, що очікують підтвердження. Завдяки видобутку, в середньому приблизно кожні 10 хвилин до ланцюжка блоків додається новий блок транзакцій.

BTC

BTC - загальноприйнята одиниця, що використовується для позначення одного біткоїну (₿).

Підтвердження

Підтвердження означає, що транзакція була опрацьована мережею та майже напевно не буде відмінена. Транзакції отримують підтвердження тоді, коли вони включені до блоку і до всіх наступних блоків. Навіть одне підтвердження вважається безпечним для транзакції невеликого розміру, тим не менше, для більших сум, таких як 1000 доларів США і більше, бажано дочекатись щонайменше 6 підтверджень. Кожне підтвердження експоненціально зменшує ризик звороту транзакції.

Криптографія

Криптографія - це гілка математики, що дозволяє нам створювати математичні докази, які забезпечують високий рівень безпеки. Криптографія вже використовується у онлайн-торгівлі та банківській справі. У Біткойн криптографія використовується для унеможливлення витрачання коштів з чужого гаманця чи псування ланцюжка блоків. Окрім цього, вона також може використовуватись для шифрування гаманця, щоб його було неможливо використовувати без паролю.

Повторне витрачання

Якщо зловмисний користувач намагається одночасно надіслати свої біткоїни двом різним отримувачам, - це називається повторним витрачанням. Біткойн-видобуток та ланцюжок блоків існують для того, щоб мережа могла досягнути згоди з приводу того, яку з двох транзакцій підтвердити та вважати дійсною.

Хешрейт

Хешрейт - це одиниця вимірювання обчислювальної потужності мережі Біткойн. Мережа Біткойн повинна виконувати потужні математичні операції для забезпечення безпеки. Коли мережа досягає 10 Терахешів за секунду, це означає, що вона може виконувати 10 трильйонів розрахунків за секунду.

Видобуток

Видобуток біткоїнів - це процес, що передбачає використання апаратних ресурсів комп'ютера з метою виконання математичних розрахунків для підтвердження транзакцій і забезпечення безпеки мережі Біткойн. У якості винагороди за свої послуги видобувачі можуть збирати комісії за підтверджені ними транзакції - новостворені біткоїни. Видобуток - це специфічний та конкурентний ринок, де винагорода розподіляється у відповідності до кількості виконаних розрахунків. Не всі біткойн-користувачі використовують видобуток, і це не легкий спосіб заробити гроші.

P2P

Термін рeer-to-peer означає системи, що працюють як організована спільнота, надаючи можливість кожному учаснику безпосередньо взаємодіяти з іншими. У випадку Біткойн, мережа побудована таким чином, що кожен користувач транслює транзакції інших користувачів. Ключовим моментом є те, що для роботи не потрібен ніякий банк чи інший посередник.

Приватний ключ

Приватний ключ - це секретні дані, що підтверджують ваше право на витрачання біткоїнів з конкретного гаманця за допомогою криптографічного підпису. У випадку використання програми-гаманця, ваші приватні ключі зберігаються на вашому комп'ютері; якщо ж ви використовуєте веб-гаманець, вони зберігаються на віддалених серверах. Приватні ключі ніколи не варто розголошувати, так як вони дозволяють вам витрачати біткоїни з гаманця, до якого вони мають відношення.

Підпис

Криптографічний підпис - це математичний механізм, що дозволяє підтвердити право власності. У випадку Біткойн, біткойн-гаманець та його приватні ключі поєднані деякою математичною магією. Коли ваша біткойн-програма підписує транзакцію за допомогою відповідного приватного ключа, уся мережа може бачити, що підпис співпадає з біткоїнами, що надсилаються. Проте, ніхто і ніде не може вгадати ваш приватний ключ з метою викрадення ваших біткоїнів, зароблених тяжкою працею.

Гаманець

Біткойн-гаманець - це деякою мірою еквівалент фізичного гаманця у мережі Біткойн. Гаманець насправді містить ваші приватні ключі, що дозволяють вам витрачати біткоїни, виділені окремому ключеві у ланцюжку блоків. Кожен біткойн-гаманець може показати вам загальний баланс усіх біткоїнів, що знаходяться у ньому, а також дозволяє вам надсилати конкретну суму конкретній особі, так само як справжній гаманець. Гаманець відрізняється від кредитних карт, де кошти списуються торговцем.